"Fii Ceea ce Esti !"

Scopul principal al Asociatiei SPANDA YOGA îl constituie promovarea practicilor spirituale orientale (yoga, taoism, zen, ayurveda etc.) și a terapiilor alternative naturiste.

Despre ASOCIATIA SPANDA YOGA

ASOCIATIA SPANDA YOGA este persoană juridică cu caracter nepatrimonial, nonprofit, apolitic și neguvernamental, ce îşi desfăşoară activitatea şi a fost înfiinţată în conformitate cu legile române şi prezentele acte constitutive şi este persoană juridică română de la data înscrierii ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.
Scopul principal al asociaţiei îl constituie reprezentarea intereselor instructorilor și practicanților diferitelor sisteme spirituale orientale (yoga, taoism, zen, ayurveda etc.), promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzător și alinierea la reglementările internaționale.
ASOCIAȚIA SPANDA YOGA este persoană juridică cu caracter nepatrimonial, nonprofit, apolitic și neguvernamental, ce îşi desfăşoară activitatea şi a fost înfiinţată în conformitate cu legile române şi prezentele acte constitutive şi este persoană juridică română de la data înscrierii ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Citeşte mai departe

CE ESTE YOGA ?

Yoga este una din cele mai vechi modalitati de autocunoastere, implinire si actualizare a potentialitatilor umane. Este in acelasi timp o stiinta, o filozofie, o arta si o cale, un drum spiritual. Nu este insa o religie. De aceea si poate fi abordata si practicata indiferent de apartenenta religioasa a unei persoane.
În limba sanscrită, cuvântul “YOGA” are mai multe semnificaţii: comuniune, contopire, fuziune, unire. Este vorba despre identificarea noastră cu Esența, cu Sinele Nemuritor Atman.
Poți opta s-o practici pentru sănătate și / sau pentru transformare spirituală.
Este “învăţătura eliberării” si implică o confruntare cu misterele fascinante ale propriei noastre naturi, cu eternele întrebări: Pentru ce m-am născut şi de ce? De unde vin? Pentru ce trăiesc? Ce se va petrece cu mine după moarte? Cine sunt eu cu adevărat?
Yoga urmăreşte cunoaşterea directă, nemijlocită a adevărului ultim (”Tu esti Constiinta Unică – Dumnezeu !”) cu privire la fiinţa umană, existenţă, univers.
Practica ei implică exercitii fizice (asana), respirație ritmică (pranayama), meditația, concentrarea, operarea cu mantra-e, vizualizarea etc si conduce la extaz (samadhi).

Citeşte mai departe

TU ESTI CONSTIINTA UNICA – DUMNEZEU !

”Cine sunt eu?” – este întrebarea fundamentală a existenței.
Tradițiile spirituale autentice ne spun că există o unică conștiință [Dumnezeu] care se exprimă în infinite moduri și că, la nivelul cel mai profund, suntem identificați cu această conștiință. Însă, ca ființe umane obișnuite am uitat, total sau parțial, identitatea noastră reală. Procesul de evoluție spirituală este un proces de conștientizare, în care ne identificăm progresiv cu aspecte tot mai profunde ale ființei noastre: Sufletul (Jivatma), Spiritul ”individual” (Atman) și, în cele din urmă, cu Sursa (Dumnezeu / Paramatman).
(Ioan 10:34) Isus le-a răspuns: “Nu este scris în Legea voastră: “Eu am zis: sunteți dumnezei“? ” [Isus face referire la Psalmul 81 – 6. Eu am zis: “Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt.”]
”Acela care pătrunde totul, pe care nimic nu-l transcende şi care, ca şi spaţiul universal din jurul nostru, umple complet toate lucrurile din interior şi din afară, acel non-dual Brahman Suprem [Dumnezeu] – Acela eşti tu.” – Sankaracharya
”Tu nu ești o picătură din Ocean, tu ești Oceanul într-o picătură” – Rumi

Citeşte mai departe