ANAHATA CHAKRA – Chakra Inimii

ANAHATA CHAKRA – Căutarea dragostei

Culoare: verde (roz)(albastru)

Cristale : aventurin, cuarţ roz

Localizare: centrul pietului (în zona inimii)

 

Cînd discutăm, în cercurile noastre spirituale, despre conştientizarea „căii inimii”, ne referim la acel izvor nesecat al creaţiei care este dragostea. Calea inimii porneşte din propria ta fiinţă, cu căldură şi bucurie. Nu este ceva strategic, ca un plan bun sau ceva asemănător. Vine din acel loc plin de bucurie care există în fiinţa lăuntrică a fiecăruia dintre noi – iar dacă îţi trăieşti viaţa din acest loc al conştiinţei, şi în lumea materială lucrurile se vor desfăşura la fel de bine.

Este nevoie de încredere, pentru că astăzi viaţa e văzută ca luptă, de unde insistenţa că este mai bine să ai un bun plan de apărare, protecţie şi asigurare pentru propria ta persoană. Aceasta îşi are rădăcinile într-o mentalitate bazată pe teamă – teamă de lipsuri. Calea inimii elimină această frică. Trebuie să ai convingerea că vei reuşi să-ţi construieşti o viaţă prosperă prin simpla situare în acel loc de atracţie magnetică – crezi în abundenţă şi atragi abundenţa.

Related image

Cu cît iubeşti mai mult, cu atît mai mult atragi în viaţa ta prilejuri de a iubi. E foarte simplu. Probabil prea simplu pentru nişte oameni moderni ca noi – sîntem suspicioşi cînd e vorba despre ceva foarte simplu sau gratis. „Primeşti pentru cît ai plătit” este o atitudine care ne privează de unele dintre adevă­rurile simple şi gratuite ale vieţii. Stimularea inimii este una dintre cele mai importante adevăruri simple ale vieţii. Nu costă nimic şi nu impune sacrificii, dar necesită un plus de credinţă pentru a o experimenta. Trebuie să fii convins că viaţa nu te va distruge dacă laşi garda jos. Şi tocmai asta trebuie – să renunţi la orice apărare, dînd astfel vieţii posibilitatea de a-ţi străbate mai liber fiinţa. Şi să ai încredere că, într-adevăr, dragostea este cea mai puternică forţă din univers.

Noi sîntem născuţi în izolare. La naştere cîştigăm un corp, o minte, o personalitate şi un ego, elemente care ne definesc ca individualitate şi fiinţă unică în raport cu toţi ceilalţi. Primele trei chakre au în vedere menţinerea acestei identităţi separate. O dată cu stimularea celei de-a patra chakre, depăşim această izolare şi începem să experimentăm unitatea cu orice formă de viaţă. Scopul acestei chakre este să trăieşti dragostea, personală şi nonpersonală – sau, dacă nu dragostea, cel puţin să simţi o legătură armonioasă ce transcende diferenţele dintre tine şi ceilalţi, pentru a satisface chakra inimii. Prin intermediul acestei a patra chakre începi să te uneşti cu niveluri colective ale realităţii. Cele trei chakre inferioare au în vedere energia individuală, separată şi distinctă de toate celelalte. Celei trei chakre superioare constituie aspectele colective ale sinelui, sporind legătura cu energia universală. Chakra inimii este locul în care aceste două aspecte ale sinelui se întîlnesc şi se contopesc. Stimulînd inima, eşti în stare să stabileşti legătura şi cu viaţa ta personală, şi cu cea spirituală – formezi un întreg. Inima este elementul ce mediază între ego şi spirit. Ai capacitatea de a simţi vitalitatea chakrelor fizice, inferioare, precum şi beatitudinea şi creativitatea chakrelor superioare. O chakra a inimii integrată este echilibrată pe orizontală şi pe verticală. Acesta este adevăratul tău centru, lăcaşul sufletului tău.

Căutarea dragostei merge drept la inima umanităţii. Senti­mentul dragostei – dăruită şi acceptată – este un impuls funda­mental ce acţionează în fiecare dintre noi. Dacă descoperi ceea ce îţi place şi dacă faci acel lucru, iar apoi împărtăşeşti cu ceilalţi bucuria rezultată înseamnă că ai o inimă sinceră. Eşti în stare să-i accepţi pe cei cu care te întîlneşti şi să-i iubeşti sincer, fără a te lăsa atras în dramele lor. Un semn convingător al unei inimi stimulate este să poţi dărui fără să te gîndeşti la ce vei primi în schimb, precum şi să primeşti cu amabilitate ceea ce îţi oferă ceilalţi.

Dragostea este manifestarea naturală a inimii. Asemenea dragostei unei mame pentru copilul ei, aceasta este dragostea absolut altruistă – nu există o motivaţie, alta decît dragostea însăşi. Cînd îi iubeşti pe ceilalţi în acest mod, astfel încît fericirea lor devine o prioritate în viaţa ta, aceasta indică stimularea chakrei inimii.

 

Perspectiva dragostei

Primele stimulări din perspectiva chakrei inimii sînt trăite ca acte de amabilitate în acele momente rare, vremelnice, cînd te simţi împăcat cu tine şi cu lumea. Totul este în echilibru şi, după cîte s-ar părea, nu ai nici o grijă. Începe să te bucure compania ta, iar o dată cu echilibrarea chakrelor inferioare, capacitatea ta de a te bucura de plăcerile simple ale vieţii se intensifică. La început, această stare îţi oferă pentru o clipă imaginea unei lumi mai presus de supravieţuire şi competiţie.

Pe măsură ce înveţi să petreci mai mult timp în inima ta, această stare devine un mod de viaţă.

Din această perspectivă, te vezi reflectat în orice persoană cu care te întîlneşti. În mod firesc, renunţi la orice formă de apărare şi la felul de viaţă competitiv. Inima vrea să colaboreze, nu să constrîngă. Nevoia de a fi corect te trage înapoi la nivelul chakrelor inferioare legate de competiţie. La nivelul celei de-a patra chakre nu este nimic de apărat, iar bucuria se datorează unei acceptări nemărginite a vieţii şi a altor oameni. După cum spunea înţeleptul Osho, „Bucuria este determinată de o acceptare nemărginită”.

Trecerea de la perspectiva celei de-a treia chakre la cea de-a patra are o amploare deosebită, avînd în vedere că reprezintă o schimbare completă de paradigmă. Pe măsură ce conştientizezi stabilirea unor relaţii din inimă cu cei din jur, o dată cu chakra a patra, sentimentul de rivalitate cu ceilalţi dispare. Din această perspectivă, colaborarea este modalitatea de a-ţi atinge scopurile. Sentimentul de abundenţă însoţeşte această perspectivă şi îţi dai seama că totul se află în cantităţi suficiente pentru oricine. Şi, înţelegînd faptul că interesul oricui este şi interesul celuilalt, se naşte compasiunea. Cu toţii sîntem aici împreună – inter­conectaţi.

Un sentiment extraordinar de calm şi linişte însoţeşte cer­cetarea lumii prin prisma inimii. De pe această poziţie domi­nantă, regula este armonia, şi nu caracterul excepţional de pînă atunci. Acum, cînd la nivelul primelor trei chakre se manifestă lipsa de armonie, este uşor să se facă ajustările necesare pentru a restabili echilibrul vieţii tale, pentru că eşti în acord cu calea ta! Ştii că o viaţă echilibrată aduce mult mai multă bucurie decît una dezaxată – iar faptul că ştii acest lucru te impulsionează să restabileşti echilibrul problemelor tale. Te ataşezi mai puţin de ceea ce pare să-ţi afecteze starea de echilibru, preferind tot mai mult să trăieşti sentimentul de bucurie. Ca întotdeauna, evenimentele urmează energia – aşa încît, fiind mai mult timp în armonie, atragi şi situaţiile armonioase.

Bucuria este consecinţa naturală a cercetării vieţii prin prisma celei de-a patra chakre. De vreme ce emani calm şi voioşie, ai senzaţia că le induci şi celorlalţi această calitate şi tot mai mulţi oameni se simt atraşi de tine. Iar pe măsură ce continui să rămîi conectat la izvorul universal, tot mai mulţi oameni vor dori să se afle în preajma ta; şi, absorbind energia universală şi transmiţînd-o celorlalţi, vei putea dărui tot mai mult.

Dacă uiţi să te conectezi la izvorul spiritual, vei începe să dăruieşti prea mult de la tine şi în scurt timp te vei simţi vlăguit. Această epuizare provine din faptul că faci totul din resursele proprii – primele trei chakre sînt în stare de echilibru, şi cu toate acestea te simţi epuizat. Ai conştientizat inima, dar ai renunţat la sursă. Izvorul este inepuizabil, însă tu nu eşti. Cînd eşti bine armonizat, resursele ţi se împrospătează pe măsură ce le dăruieşti celorlalţi din plinătatea ta. Cînd te simţi fără vlagă, retrage-te în mijlocul naturii şi absoarbe-i frumuseţea – absoarbe această frumuseţe în fiinţa ta şi simte-o. Amintește-ți că, dacă dăruieşti, trebuie să ştii cum să te reîmprospătezi. Sursa personală de energie este limitată, dar nu şi cea universală. Ce te inspiră? Conectează-te din nou la sursa ta.

Este o poveste obişnuită. Doi oameni se îndrăgostesc. Înainte de a se îndrăgosti, amîndoi îşi stabiliseră o legătură cu izvorul lor de inspiraţie. O dată cu stimularea dragostei, ei petrec tot mai mult timp împreună, luînd fiecare din energia celuilalt şi reducînd durata conectării la sursele lor. Astfel, în loc să fie pe deplin însufleţiţi de viaţă, pe care apoi să o împărtăşească cu partenerul lor, ei depind unul de celălalt în privinţa sursei lor de vitalitate, devenind, unul pentru celălalt, un canal de scurgere subtil, prin care absorb în mod constant energia partenerului, fără ca rezervele să se mai poată reîmprospăta.

Închipuieşte-ţi că, de fiecare dată cînd te vede, un prieten îţi spune că are nevoie de cinci dolari – „Poţi să mă împrumuţi cu cinci dolari?”, „Am nevoie de cinci dolari, mă poţi ajuta?”, „N-ai cinci dolari?”. Cu siguranţă că, fiind „uşurat” în mod constant, în cele din urmă renunţi la aşa o prietenie. Aşa este şi în dragoste, cînd vezi în cealaltă persoană izvorul nevoilor tale – eşti secat de persoana respectivă. Amintește-ți să rămîi conectat la izvoarele inspiraţiei tale, astfel încît să poţi aduce oarecare vitalitate în relaţia pe care o ai.

O dată cu activarea celei de-a patra chakre, contempli lumea prin prisma dragostei. Dragostea văzută din perspectiva primelor trei chakre este legată de o necesitate – întotdeauna există un motiv ascuns, fie că este vorba despre securitate, sex sau putere, însă dragostea specifică celei de-a patra este pur şi simplu dragoste, fără nici o legătură cu alte interese. Te simţi împlinit şi vrei să le împărtăşeşti şi celorlalţi sentimentele tale. Iisus spunea foarte bine cînd afirma „Doar de dragoste ai nevoie! „.

Relaţiile interpersonale de la nivelul chakrei inimii sînt semnificativ diferite faţă de cele specifice primelor trei chakre. Dragostea necondiţionată este împărtăşită cu persoanele din viaţa ta la nivelul inimii stimulate. De la nivelul primelor trei chakre, este imposibil să-i vezi pe ceilalţi aşa cum sînt în realitate, deoarece eşti concentrat mai mult asupra felului în care ei îţi hrănesc necesităţile. Din perspectiva chakrei inimii, dragostea e resimţită într-un mod cu adevărat necondiţionat. Nu te gîndeşti dacă ceilalţi se integrează în viaţa ta, în schimb, te bucuri cu adevărat de prietenii tăi aşa cum sînt ei. În mod evident, dacă ai învăţat să nu mai judeci oamenii şi să renunţi la reacţiile defensive faţă de ceilalţi, va fi mult mai multă pace şi armonie în relaţiile specifice celei de-a patra chakre.

Ceea ce declanşează dragostea se modifică semnificativ o dată cu stimularea inimii. Prin prisma chakrelor inferioare, sexul se bazează pe necesitate – nevoia de a elibera energia înăbuşită, căutarea senzaţiilor de plăcere, nevoia sentimentelor de putere. Prin prisma celei de-a patra chakre, sexul este un amestec absolut de dăruire şi acceptare. El deschide uşa unui grad mai mare de intimitate, nivel la care înveţi cum să faci dragoste cu Divinitatea şi cu partenerul tău în acelaşi timp. Mai presus de un simplu schimb fizic, acum faci dragoste cu partenerul tău la toate nivelurile – fizic, emoţional, mental şi spiritual.

 

Expresia dezechilibrată a dragostei

Sentimentalismul este componenta principală a unei a patra chakre dezechilibrate. O „inimă îndurerată” este incapabilă să separe problemele ei de ale celorlalţi, legătura ei cu ceilalţi devenind astfel nesănătoasă şi chinuitoare. Efectuarea unor servicii pentru ceilalţi ca preţ al acceptării este rezultatul obişnuit al acestui dezechilibru.

În dragoste, ataşamentul excesiv şi dependenţa reciprocă sînt exemple de dezechilibru atunci cînd nevoia de siguranţă specifică chakrelor inferioare interferează cu manifestarea naturală a dragostei. Dragostea devine necesitate şi pierde mult din stră­lucirea ei. Spui „te iubesc”, dar cu sensul de „am nevoie de tine”. Aceasta nu poate niciodată să ducă la echilibru, pentru că necesităţile chakrelor inferioare îşi vor pregăti calea în conexiune cu chakra a patra – ceea ce duce la o dragoste afectată de multe impurităţi. Este într-adevăr o conştientizare a inimii, dar înnorată de dezechilibrele chakrelor inferioare. Astfel de afecţiuni nu permit acea libertate prilejuită de adevărata dragoste a celei de-a patra chakre.

 

Exerciţiu:

Dacă ai un sentiment de nesiguranţă legat de obiectul dragostei tale, trebuie să înţelegi că problemele tale se referă la siguranţă, nu la dragoste. Mergi la cauza problemei. Abordează neliniştile tale la nivelul primei chakre. Fă o plimbare în natură şi observă inepuizabila forţă vitală ce te înconjoară. Simte cum aceeaşi forţă vitală străbate şi propria ta fiinţă. Observă că tu nu trăieşti pur şi simplu, ci viaţa te sălăşluieşte!. Iar acum, după ce ai statornicit acest sentiment de siguranţă în legătură cu tine şi viaţa, poţi stabili o relaţie deplină cu sentimentul respectiv, mai degrabă decît să cauţi protecţie în cadrul relaţiei.

 

Cealaltă dificultate caracteristică ce apare o dată cu stimularea inimii este dăruirea inadecvată. Stimulezi generozitatea chakrei inimii şi devii excesiv de dispus să dăruieşti celorlalţi, dar stîngaci în acceptarea generozităţii altora. Adesea, acesta este rezultatul educaţiei morale – „Este mai bine să dai decît să primeşti”.

Pune-te în locul acelora pe care îi refuzi cu atîta amabilitate atunci cînd se arată mărinimoşi faţă de tine, fie că îţi fac un compliment, se oferă să te ajute, îţi întorc un serviciu sau îţi fac un cadou oarecare. Ce simt ei atunci cînd le refuzi oferta, oricare ar fi intenţiile tale ? Se simt neapreciaţi. Aceasta scade bucuria momentului, ceea ce indică în mod clar faptul că a patra chakră nu este în forma ei cea mai bună. A fi receptiv, cu amabilitate, faţă de generozitatea celorlalţi este un fel de a dărui – a le dărui celorlalţi bucuria de a-ţi face plăcere.

Dragostea necondiţionată poate să ducă uşor la o dragoste fără discernămînt şi la încrederea, în cazul celorlalţi, în calităţi pe care, de fapt, nu le au; de exemplu, să te îndrăgosteşti de acele calităţi pe care ai dori ca persoana cealaltă să le aibă în reali­tate – sau ca.potenţialitate. Inima poate deforma percepţiile în aşa măsură încît să vezi în ceilalţi mai mult binele. Cum poate fi aceasta o problemă ? Devine o problemă atunci cînd percepţia ta este atît de deformată, încît nu mai poţi vedea realitatea din faţa ta. Stimulată, inima vede în toate potenţialul spiritual, dar uită că sîntem cu toţii nişte Buddha în devenire. Problema „Cînd s-ar putea întîmpla acest lucru? „ ar trebui să ţi-o pui atunci cînd ajungi în situaţia de a fi încîntat de potenţialul celuilalt.

Restabilirea echilibrului determină o evaluare corectă. Intreabă-te: îţi plac lucrurile pe care această persoană le-a realizat în viaţă prin propriile-i eforturi sau o iubeşti pentru ceea ce va fi după ce se schimbă? În ultimul caz este vorba despre un proiect, deoarece va trebui să alimentezi în permanenţă persoana respectivă cu propria ta forţă vitală pentru a realiza viziunea pe care tu o ai despre potenţialul ei. Problema apare atunci cînd persoana este de altă părere. Acest tip de relaţie nu poate fi menţinută, pentru că, în cele din urmă, te vei sătura să o alimen­tezi cu propria ta forţă vitală. Persoana respectivă nu poate susţine acea dezvoltare obţinută prin intermediul voinţei tale, pentru că nu este rezultatul propriei sale voinţe – aşa încît, deloc sur­prinzător, revine la vechile-i obiceiuri. Viziunea pe care tu o ai despre potenţialul ei se poate să o fi ajutat la stimularea propriei sale viziuni, fără ca ea să poată totuşi, în cele din urmă, să susţină această imagine de sine dacă diferă de a sa. Dacă eşti dezechilibrat la nivelul celei de-a patra chakre, de obicei, nu poţi suporta gîndul de a răni o altă persoană şi te fereşti de orice neplăcere ca de ciumă. Răspunzînd cererilor celorlalţi doar pentru a evita un conflict, le permiţi să se joace cu sentimentele tale şi, în esenţă, recompensezi nişte compor­tamente pe care, de altfel, nu le suporţi.

Ar fi o greşeală să gîndim că perspectiva chakrei inimii ar fi numai dragoste şi lumină. Calităţile însufleţite de milă trezesc, de asemenea, o profundă sensibilitate faţă de suferinţele lumii, în lipsa echilibrului, această empatie poate duce la o nesfîrşită supărare. Vinovăţia şi ruşinea sînt sentimente obişnuite pentru persoana ce manifestă un dezechilibru la nivelul chakrei inimii. Dacă suferi din cauza suferinţei celorlalţi, nu faci decît să sporeşti cantitatea de suferinţă în lume. Ar fi o dovadă de slăbiciune să vezi suferinţa ca fiind ceva personal, ca şi cum ar fi greşeala ta. Este în mod clar o afecţiune personală, ce ţine de domeniul chakrelor inferioare. Suferinţa face parte din călătoria noastră pe pămînt; pătrunde în fiecare viaţă – dar, dacă, la modul ideal, înveţi cum să nu te ataşezi de suferinţă, renunţi să te agăţi de acest sentiment şi te eliberezi de el. Inima încă ţi se frînge, înduioşat fiind de suferinţele lumii, dar se vindecă pe măsură ce depăşeşti acest sentiment şi pătrunzi într-o nouă viaţă.

Dacă te simţi dezechilibrat la acest nivel, întoarce-te la primele trei chakre şi verifică starea de armonie. Te afli într-un raport vital cu natura ta instinctuală şi ai descoperit mediul corespunzător în care să trăieşti (prima chakră) ? Te poţi bucura pe deplin de viaţă dînd experienţelor tale plăcute un sentiment de împlinire (a doua chakră) ? Eşti suficient de curajos pentru a-ţi apăra principiile în care crezi (a treia chakră)?

 

Cum să menţii un nivel echilibrat de dragoste al conştiinţei

Păstrarea echilibrului din perspectiva chakrei inimii este o sarcină permanentă. Este foarte uşor să distrugi pluta inimii şi să te trezeşti luptîndu-te într-un ocean de emoţii. Se întîmplă de foarte multe ori. Cu cît stai mai mult pe această plută a inimii, cu atît mai puţin frecvente sînt încercările care te doboară şi reduci perioada necesară pentru a-ţi reveni atunci cînd eşti cu adevărat la pămînt. Tocmai faptul că ştii că pluta este acolo te motivează să renunţi la confruntări şi să-ţi îndrepţi atenţia asupra acti­vităţilor şi pregătirilor necesare revenirii pe ea. Să îți amintești întotdeauna că dragostea este cea mai puternică forţă din lume. Răsplata este deosebită. De îndată ce reuşeşti să trăieşti prin prisma chakrei inimii, viaţa ta se schimbă în mod semnificativ, manifestînd cu orice prilej fericire şi bunătate. Eliberează-te de „nivelul de confruntare” al vieţii, atît de evident din perspectiva primelor trei chakre. Împărtăşeşti cu ceilalţi aceeaşi lume, dar nu şi aceleaşi confruntări. Încercări şi dificultăţi sînt în orice viaţă, dar, stimulînd inima, aceste provocări sînt abordate cu un anumit grad de detaşare – sînt abordate cu îndemînarea specifică nivelurilor respective şi viaţa merge mai departe.

Atunci cînd există echilibru, perspectiva emoţionantă dă vieţii tale un înţeles deosebit. Compasiunea pe care o simţi faţă de suferinţa lumii se transformă în acţiune şi faci tot ce poţi pentru a alina durerea celorlalţi. În loc să te demoralizeze, compasiunea te împinge la acţiune.

După cum am mai spus, trecerea de la perspectiva celei de-a treia chakre la cea de-a patra are o amploare deosebită. Este necesar un mod total diferit de a percepe viaţa – orice senzaţie de izolare dispare. Un sentiment minunat te copleşeşte: acela de a trăi aici, împreună cu ceilalţi, acelaşi miracol al vieţii. Această schimbare de paradigmă modifică întreaga ta per­spectivă asupra vieţii şi în special modul tău de a stabili legături cu ceilalţi.

 

Conştientizarea dragostei poate fi trăită la trei niveluri diferite: personal, compătimitor şi universal.

 

Dragostea personală: la nivel personal, inima stimulată descoperă o bucurie extraordinară în dragostea celor apropiaţi. Atunci cînd iubeşti cu adevărat cu inima deschisă, trăieşti bucuria împreună cu cei pe care îi iubeşti. Povestea de dragoste este unul dintre cele mai plăcute aspecte legate de dragostea personală – şi nu e vorba numai despre romantism de budoar. Este bucuria de a curta, cînd o relaţie este abia la început şi te gîndeşti la orice modalitate de a cîştiga un zîmbet din partea persoanei iubite. Cu chakra inimii deschisă, cauţi mereu acest tip de dragoste! Dacă inima ta tresaltă de bucurie în aşteptarea persoanei iubite înseamnă că ai reuşit cu succes să-ţi menţii deschis acest centru vital.

Aceasta se poate cultiva. Se întîmplă în mod natural la începutul unei noi iubiri, cînd inima tînjeşte firesc după un semn din partea persoanei iubite. Pentru a menţine această energie romantică, trebuie să continui să-i faci curte. Dacă ai familie, o ieşire în oraş, o dată pe săptămînă, cu partenerul este un lucru esenţial. Bileţele de dragoste în sandviş, cadouri speciale, cine romantice… îţi mai aduci aminte. O poveste de dragoste este un mic joc, pe care trebuie să-1 joci pentru a avea o experienţă pe o bază continuă. Este amuzant cît de uşor şi de natural e în tinereţe, dar pentru a menţine această trăire este nevoie de o îndemînare ce trebuie cultivată, căci altminteri dragostea se potoleşte, devenind dragoste „matură”.

Afecţiunea este încă puternică la nivel personal, fiind în continuare legată de primele trei niveluri ale experienţei personale. Aceasta este însoţită adeseori de teama de a nu-ţi pierde parte­nerul. Pe măsură ce conştientizezi următorul nivel – al dragostei-compasiune -, teama de a-i pierde pe cei dragi scade, risipindu-se în cele din urmă o dată cu deschiderea către dragostea universală.

 

Dragostea-compasiune: acest nivel al inimii stimulate te înalţă deasupra dragostei pur personale. Compasiunea poate fi simţită faţă de cei mai apropiaţi sau faţă de persoane pe care nu le-ai întîlnit niciodată. Nu este o dragoste personală, posesivă – nu are nici o legătură cu sinele. Este impersonală şi exuberantă, pe măsură ce te deschizi către sufletul planetei şi trăieşti această dragoste ce pătrunde orice formă de existenţă. Se naşte compa­siunea – din conştientizarea faptului că, în viaţă, suferinţa este urmarea sentimentului de izolare, perspectiva primelor trei chakre.

O inimă compătimitoare simte frumuseţea fiecărui suflet ce se luptă pentru a deveni mai conştient. Nu are discernămîntul celor care nu au depăşit conştientizarea primelor trei chakre, în schimb apare bunătatea. Cu compasiune, vrei să-i ajuţi pe cei care suferă în căutarea bucuriei prilejuite de deschiderea inimii.

Iertarea este, probabil, cea mai importantă caracteristică a inimii deschise spre dragostea-compasiune. Este nevoie de compasiune pentru a înţelege că fiecare om posedă o fărîmă din întunericul ce ascunde experienţa umană. Cu toţii avem impulsuri mai puţin decît onorabile – şi, ştiind acest lucru, nu te condamni pe tine sau pe alţii pentru greşelile trecutului. Face parte din experienţa umană.

Oricum, asta nu înseamnă că, o dată cu compasiunea celei de-a patra chakre, totul va fi numai bucurie. Cînd conştientizezi pentru prima dată suferinţa, e uşor ca ea să devină ţinta preo­cupărilor tale – ceea ce, evident, este exagerat şi nesănătos. A patra chakră nu are legătură cu sacrificiul; sinele trebuie să fie pregătit pentru a se înălţa către inimă. Primele trei chakre trebuie să rămînă în echilibru pentru a păstra în inimă dragostea-compasiune.

Dacă eşti cuprins de suferinţă înseamnă că, în loc să dimi­nuezi, ai sporit suferinţa lumii. Calea superioară către inima compătimitoare nu este dictată de suferinţă. Ştiind că acţiunea pe care o desfăşori asupra propriei persoane produce planetei la fel de mult bine ca orice altă activitate, revii la efortul de a te elibera de durere ca act compătimitor. Cînd ai încredere în inima ta, eşti binecuvîntat cu o protecţie divină – poţi atinge suferinţa celorlalţi cu un har divin pe care oricine îl poate simţi.

 

Dragostea universală: este deschiderea către sentimentul existenţei raiului pe pămînt. Primele trei chakre de pămînt (energie Yin) şi primele trei chakre superioare cereşti (energie Yang) se unesc în a patra chakră – a inimii -, unde se produce o efuziune spontană de dragoste, neataşată, neposesivă şi care conduce la ceea ce numim în mod obişnuit „dragoste necondiţionată”. Cînd misticii ne spun că dragostea însăşi curge prin venele oricărui tip de realitate, ştim că se referă la această inimă stimulată.

Cînd eşti în stare să menţii conştientizarea chakrei inimii, te cufunzi într-o mare de dragoste. Ceilalţi se simt atraşi de tine, iar tu dăruieşti cu bunăvoinţă din spiritul tău. Pe măsură ce dăruieşti celorlalţi, ai senzaţia că energia universală curge prin toată fiinţa ta, ceea ce se şi întîmplă, de fapt. La acest nivel, sursa ta de energie este inepuizabilă, aşa încît niciodată nu te vei simţi istovit, secat de cei din jur. Desigur, încă te simţi obosit la sfîrşitul zilei, dar nu epuizat. Îţi dai seama că dacă simţi o epuizare energetică înseamnă că nu dai de unde ar trebui. La primul semn de epuizare, ştii că ai căzut de la nivelul chakrei inimii la nivelurile personale de energie. Citeşte semnele cîmpului tău energetic şi conectează-te iarăşi la sursele tale – după care, reîmprospătat, eşti din nou gata să dăruieşti celor din jur.

Este o dulce trezire, într-adevăr, atunci cînd ai restabilit echilibrul inimii, integrîndu-i perspectiva în toate aspectele vieţii. Orice formă de lipsă dispare o dată cu deschiderea către perspectiva „abundenţei vieţii” pe care o prilejuieşte dragostea universală. Aceasta îţi permiteţi să fii amabil şi generos cu ceea ce viaţa îţi dăruieşte cu mărinimie. Acest nivel al dragostei dovedeşte justeţea Scripturii atunci cînd spune : „Căutaţi mai întîi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”.

Toate afecţiunile dispar la nivelul universal al dragostei. Afecţiunile sînt hrănite de frică, iar cînd te deschizi către dragostea universală, refuzi să mai fii prizonierul fricii. Asta nu înseamnă că frica a dispărut; frica este parte a conştiinţei umane – nu poate dispărea pur şi simplu. Însă poţi învăţa să nu te aştepţi să dispară. În esenţă, modalitatea este să te îndepăr­tezi de ea; înţelege că frica este un loc înăuntrul tău – însă există şi alte locuri. Înţelege că, în esenţă, teama şi credinţa sînt feţe ale aceleiaşi monede – o poţi simţi fie pe una, fie pe cealaltă. Învaţă cum să-ţi abaţi atenţia de la ceea ce duce la frică şi direcţioneaz-o către ceea ce sporeşte puterea credinţei tale. Atenţia constituie aici elementul-cheie. Ce îţi atrage atenţia ? Cultivă o dragoste faţă de viaţă şi creaţie în sine şi urmăreşte cum această reinvestire a timpului tău îţi îmbogăţeşte viaţa sub toate aspectele ei.

 

Scopul sufletului la nivelul celei de-a patra chakre

Deschiderea către energiile chakrelor colective implică întotdeauna o anumită responsabilitate, pe care ţi-o asumi bucuros atunci cînd o conştientizezi pe deplin. Cei care sînt în stare să-şi menţină starea de conştiinţă la nivelul chakrelor superioare nu se întreabă niciodată care este scopul vieţii lor – ei ştiu acest lucru. Este un anumit simţ, determinat de experi­mentarea chakrelor superioare. Cînd te deschizi către chakra inimii, în mod firesc, încerci să-i ajuţi pe ceilalţi să trăiască sentimentul dragostei. Direcţionezi atenţia oamenilor către frumuseţe şi dragoste. Oamenii se simt liniştiţi în preajma ta, de vreme ce nimic din fiinţa ta nu este înclinat spre judecată – ceea ce le permite celorlalţi să se simtă în largul lor în prezenţa ta, deoarece creezi o ambianţă sigură şi suportivă.

De asemenea, trezeşti în ceilalţi compasiunea. Inima ta este deschisă faţă de toţi, ceea ce-i stimulează pe ceilalţi să se înalţe mai presus de judecăţile lor – şi simţi că ai un scop atunci cînd vezi cum inima lor se deschide către vibraţia dragostei şi compasiune. Este o împlinire datorită trăirii în permanenţă a vieţii prin prisma conştientizării chakrei inimii. Această „credinţă în acţiune” pe care ceilalţi o observă în viaţa ta le stimulează propria credinţă, făcîndu-i să-şi trăiască viaţa din inimă. Cînd te simţi epuizat în preajma celorlalţi, deschide-ţi inima. Te va ajuta foarte mult. Cînd opui rezistenţă altcuiva, cîmpul tău energetic are două dezavantaje majore. În primul rînd, nu obţii cîştigul de energie pe care ţi l-ar prilejui acceptarea; iar în al doilea rînd, pentru a opune rezistenţă trebuie să consumi energie. Concentrează-te asupra inimii tale, renunţă la apărare şi simte cum te revigorezi.

De fiecare dată cînd încerci să rezolvi un conflict cu altcineva, concentrează-te asupra acestei chakre. Întîi exersează singur. Treci în revistă lucrurile faţă de care te simţi recunoscător – întotdeauna stimulează inima. O dată ce eşti în starea de concentrare şi simţi izvorul nesecat de căldură, învăluie imaginea prietenului tău în acest sentiment. Simte compasiune înţelegînd că în faţa ta se află un alt suflet care se luptă cu greutăţile vieţii. Concentrează-te asupra conexiunii dintre voi doi de la nivelul inimii. Vizualizează că întîlnirea pe care urmează să o ai cu această persoană merge drept la inimă. După care du-te la întîlnire. Ram Dass sfătuieşte ca „niciodată să nu alungi o persoană din inima ta”, sugerînd ca acesta să fie principiul fundamental în toate acţiunile sociale. S-ar putea să fii nevoit să pui la punct pe cineva, să-ţi manifeşti dezamăgirea, chiar supărarea, însă niciodată să nu-ţi scoţi din inimă persoana respectivă. Însă există o şmecherie în sfatul său – trebuie să rămîi în inima ta pentru a nu-1 alunga pe celălalt din inima ta!

 

 

[fragment din cartea „Chakra adevărata energie a vieții” – David Pond]