SAHASRARA – Lotusul cu o mie de petale

SAHASRARA – Spiritualitatea, un mod de a fi

 

Culoare : violet sau alb

Cristale: cuarţ transparent

Localizare: deasupra creştetului capului

 

Prin definiţie, chakra creştetului simbolizează energia cosmică pură şi nediferenţiată. Dorinţa de a simţi Divinitatea, oricum ai defini-o, este impulsul dominant al celei de-a şaptea chakre. Simţi nevoia de a te lăsa cu totul în voia Divinităţii. La acest nivel, nu ne mulţumeşte să avem cunoştinţe despre viaţa spiri­tuală – vrem să ne unim cu Divinitatea şi să lăsăm toate acţiunile noastre să fie dirijate de această uniune.

La nivelul lui SAHASRARA, fiinţa deja depăşeşte pentru totdeauna dualismul polar, aici dispărând aproape complet distincţia dintre „eu” şi ceilalţi, starea rezultantă putând fi numită în mod aproximativ „conştiinţă cosmică” dătătoare de extaz divin.

Image result for sahasrara

Al şaptelea şi cel mai înalt centru care ne pune în legătură cu Dumnezeu este situat, în plan subtil, la nivelul creştetului capului. El este numit uneori în mod impropriu “Chakra coronară”. Atunci când conştiinţa fiinţei umane este pe deplin dezvoltată şi plenar înflorită, ea se focalizează preponderent aici.

Tradiţia de a aşeza o coroană de aur – regească – împodobită cu anumite pietre preţioase pe capul unui rege provine de fapt din ideea că fiinţele umane cu conştiinţa cea mai elevată şi care au atins înţelepciunea trebuie să conducă o ţară sau grupurile sociale mari. Înţelegerea sa complexă şi unificată asupra realităţii ultime trebuie să depăşească cu mult pe aceea a supuşilor săi. Acesta este adevăratul concept de “rege filosof” sau de MARE ÎNŢELEPT.

Importanţa primordială a acestui centru suprem al conştiinţei se întâlneşte de asemenea în simbolismul majorităţii religiilor. În tradiţia creştină se obişnuia, deloc întâmplător, ca anumiţi călugări să-şi radă zona creştetului, lăsând aici un cerc gol. În tradiţia secretă evreiască aceeaşi zonă se acoperă cu o calotă sferică. Arta religioasă împodobeşte adesea zona creştetului cu un nimb sau cu un halou luminos.

Cînd ai conştientizat acest nivel, toate aspectele vieţii sînt percepute ca trăire spirituală. În orice formă a realităţii vezi cum îţi zîmbeşte Divinitatea. Viaţa ta este marcată de devoţiunea faţă de ceea ce consideri ca dimensiune sacră a tuturor experienţelor.

Deşi, în cele din urmă, harul divin ne răsplăteşte cu această trăire, ne putem pregăti noi înşine, cu bunăvoinţă, trăindu-ne viaţa sub semnul unei conştiinţe spirituale, ceea ce atrage experienţa luminării şi iluminării. Luminarea nu este perma­nentă, fiind mai curînd o întrezărire fulgerătoare a celui mai înalt nivel al realităţii. Vine în mod aleatoriu, însă putem mări probabilitatea manifestării sale prin meditaţie, rugăciune şi contemplare profundă.

 

Perspectiva spirituală

Aceasta este armonizarea deplină. Sînt experienţe rare pentru majoritatea dintre noi, doar cîţiva oameni de valoare reuşind, de-a lungul istoriei, să-şi menţină (mai tot timpul) conştiinţa activă din această perspectivă. Înseamnă a contempla viaţa din perspectiva Divinităţii care priveşte prin ochii tăi.

Acesta este rodul trăirii unei vieţi sfinte. Unirea cu infinitul îţi permite să vezi în sufletul celorlalţi. Felul în care răspunzi la această informaţie va determina timpul cît vei fi în stare să menţii acest nivel al perspectivei. Dacă ceea ce vezi declan­şează un sentiment de teamă, vei fi respins imediat către chakrele inferioare, unde te simţi mai în siguranţă. Nu-i lucru uşor să-ţi păstrezi echilibrul la acest nivel. Cunoaşterea are un preţ. Ai acces deplin la memorie – ştii. Există un anumit nivel al renunţării pentru a menţine perspectiva celei de-a şaptea chakre.

Fiecare dintre noi are un ţel. O orientare către un scop există în fiecare dintre chakrele superioare, însă a şaptea chakră ne deschide către ţelul atotcuprinzător al sufletului pentru această viaţă. Cînd conşti-entizezi pe deplin perspectiva celei de-a şaptea chakre, nu-ţi poţi tăgădui ţelul, iar această cunoaştere poartă cu sine o responsabilitate. Accepţi sau nu? Trebuie să alegi. Dacă respingi conştientizarea scopului tău, din nou eşti respins la nivelul chakrelor inferioare. Dacă accepţi, ai acces la o sursă de energie inepuizabilă. Toată energia şi circumstanţele necesare pentru ca sufletul tău să-şi atingă scopul sînt oferite de Divinitate.

Cînd trăieşti din perspectiva celei de-a şaptea chakre, s-ar putea să doreşti să fii singur în mijlocul naturii, doar cu contemplările tale spirituale – însă ceilalţi vor, cu siguranţă, să se afle în preajma ta. Din fericire, obişnuirea cu ceilalţi din această perspectivă se realizează în mod firesc, avînd în vedere că eşti conectat la forţa vitală universală, de o energie inepui­zabilă. Pentru a menţine această perspectivă, trebuie să fii în stare să rămîi mereu în armonie cu Divinitatea.

 

Cum să menţii un nivel spiritual echilibrat al conştiinţei

Nivelul de conştiinţă al celei de-a şaptea chakre este cel mai bine descris ca fiind sacru. Lăsarea în voia Lui Dumnezeu (voința ta este acum este identică cu Voința Divină – tu conștientizezi identitatea cu Sursa, cu Dumnezeu) este deplină, iar toate aspectele vieţii sînt în armonie cu Voinţa Divină. Pentru a atinge acest nivel de conştiinţă, este nevoie de o renunţare absolută în favoarea acestei puteri superioare (de fapt ”sacrifici” identificarea cu aspectele limitate, individuale și te identifici cu aspectele cosmice, infinte ale Sursei – Dumnezeu). Nu ai nici o îndoială referitor la calea ta – o urmezi pur şi simplu. Eşti în această lume, dar nu-i aparţii, deoarece conştiinţa ta este legată de (identică cu) conştiinţa divină.

În tradiţia budistă, calea Bodhisattva descrie acest nivel de conştiinţă. Bodhisattva a atins iluminarea personală, dar, în loc să părăsească această lume pentru a trăi fericirea eternă, a jurat să se reîncarneze până când totate ființele de pe această planetă vor atinge iluminarea. Conştientizarea celei de-a şaptea chakre este conştientizarea căii Bodhisattva.

La acest nivel, dobîndeşti conştientizarea eternităţii. În această stare devii conştient de faptul că va trebui să răspunzi o eternitate pentru toate acţiunile tale. Atît de mult timp avem pentru a face lucrurile cum trebuie. Cînd înţelegi că legea cauzei şi a efectului rămîne în vigoare pentru eternitate, începi să-ţi canalizezi energia în direcţia bună. Nu poţi păcăli conştiinţa divină din interiorul tău; o parte din tine ştie dacă eşti sau nu în armonie cu sinele tău superior. În cele din urmă, renunţînd cu totul la a te mai ascunde de Conştiinţa Divină, te laşi în voia unei vieţi animate de cele mai nobile intenţii şi cauţi în per­manenţă să menţii această perspectivă.

Înainte de a învăţa să menţii acest nivel de conştiinţă prin propriile tale eforturi, ea există sub forma Graţiei divine. A şaptea chakră este mai presus de controlul nostru limitat (conex cu ego-ul). Ea poate fi trăită, însă nu din voinţă personală (egotică), cel puţin nu în sensul normal al strădaniilor intenţionate (exista o voință superioară, care se trezește în etapele superioare ale evoluției spirituale (după revelarea Spiritului – Sinelui Suprem Atman) și care permite accesarea la voință a oricărei realități). De cele mai multe ori, este trăită ca intervenţie divină, fără vreun imbold personal. Aceste experienţe profunde sînt destul de rare. Străfulgerări ale conştiinţei divine, ca şi cum sufletul cosmosului se deschide şi suflă asupra ta. Adeseori, aceste „insuflări” rapide şi sporadice ale Divinităţii pot schimba viaţa unui om.

După ce ai simţit schimbarea acestei armonizări totale, orice altceva pare să-şi fi pierdut din însemnătate. Nevoia imperioasă de astfel de experienţe poate începe să înlocuiască toate celelalte impulsuri, căutarea unei conştientizări a Divinităţii devenind din ce în ce mai serioasă. Nu vrei doar să ştii cîte ceva despre Dum­nezeu, ci vrei să-l cunoşti pe Dumnezeu, să conștientizezi identitatea cu El ! Această concentrare asupra unui singur aspect va da în cele din urmă roade şi vei începe să-ţi petreci tot mai mult timp ancorat în Conştiinţa Divină.

Ceea ce nu poţi să ştii pînă atunci este faptul că aceasta nu este o cale a renunţării, a sacrificiului în înţelesul obişnuit al cuvîntului. Pentru a menţine acest nivel al conştiinţei, trebuie ca toate celelalte chakre anterioare să fie integrate şi echilibrate, ceea ce elimină sacrificiul. De fapt, dacă se renunţă la ceva, energiile chakrei respinse îţi atrag în cele din urmă atenţia asupra piesei lipsă din acest puzzle, indicîndu-ţi chiar sursa la care încerci să renunţi.

Nivelul de conştiinţă al celei de-a şaptea chakre este conştientizarea deplină a Unităţii: totul îşi are originea în aceeaşi emanaţie divină. Respingerea sinelui (sufletului) înseamnă respingerea unei părţi din creaţia divină, ceea ce contravine principiului fundamental al celui de-al şaptelea nivel. Nu poţi menţine acest nivel de conştiinţă cu sacrificarea sinelui (sufletului). Armonizarea cu acest centru energetic înseam­nă să permiţi integrarea totală şi activarea tuturor chakrelor; eul, sufletul şi spiritul sînt pe deplin însufleţite şi active.

Adevăratul nivel de conştiinţă al celei de-a şaptea chakre este o legătură directă cu Divinitatea, fără nici o intermediere.

Trăirea pe deplin a conştiinţei celei de-a şaptea chakre este actul fundamental de credinţă, ştiind că ceea ce se află mai presus de frică e suprem. Cînd cineva trece pentru prima dată de la conştiinţa individuală limitată la nesfîrşita realitate spi­rituală, trebuie să se bazeze pe o credinţă oarbă, crezînd pur şi simplu în existenţa unei realităţi mai presus de frică. Astfel de oameni sînt Magellanii conştiinţei: sînt cei care au credinţa că, ajungînd la capătul pămîntului, nu vor cădea dacă vor înainta în necunoscut.

Mai presus de frică este libertatea. Fără lanţurile fricii, omul este liber să conştientizeze curgerea nesfîrşita a energiei vitale universale prin toate formele de viaţă, ceea ce-i aduce eliberarea şi adevărata libertate – eliberarea din perspectivele limitate şi restrictive asupra realităţii.

Libertatea îţi permite să trăieşti curgerea forţei vitale prin toate formele de existenţă, să cercetezi dimensiuni ale vieţii din afara trupului tău şi să ştii că acest tărîm universal există. Este o cunoaştere care schimbă viaţa oricui. Nu mai este o simplă încredere în existenţa unei realităţi mai presus de frică – a devenit experienţă directă. Cunoaşterea adevărului acestei trăiri şi a faptului că aceasta este accesibilă produce schimbări la nivelul relaţiilor pe care le ai cu orice formă de manifestare a vieţii.

Studiază vieţile unor maeştri spirituali – de pildă, Iisus, Buddha, Lao Tzu, Yogananda, Muktananda, Sadhguru Jaggi Vasudev, Eckhart Tolle, Ramakrishna. Ce-i uneşte pe toţi? Legătura absolută şi permanentă cu Divinitatea. Lista limitată a celor care au menţinut echilibrul la acest nivel dovedeşte proporţiile colosale ale acestei misiuni. Este o sarcină dificilă (dar realizabilă) să-ţi deplasezi centrul conştiinţei către conştiinţa divină, rămînînd în acelaşi timp centrat asupra conştiinţei personale.

Abandonarea ta în faţa voinţei divine trebuie să fie totală – nu te poţi tocmi cu Dumnezeu. Întreabă-te: eşti pregătit să faci ceea ce trebuie pentru a te armoniza pe deplin cu voinţa divină? Sau te interesează să ţii ascunse condiţii secrete implicînd renun­ţarea? „Mă voi lăsa cu totul în seama voinţei divine, atît timp cît stau cu soţul meu, familia nu mi se destramă, cîtă vreme sînt sănătos, am un venit rezonabil şi un loc plăcut în care să locuiesc…” Exagerez puţin, însă ceea ce vreau să spun este că nu te poţi tocmi – fie renunţi cu totul, fie nu renunţi deloc.

Aici este paradoxul paradoxurilor. Cînd eul (ego-ul) renunţă în cele din urmă la controlul său şi se lasă în seama voinţei divine, de cele mai multe ori obţii tot ceea ce eul ar fi dorit, ba chiar mai mult! Nu poţi şti asta dinainte; trebuie să crezi cu adevărat că Divinitatea ştie mai bine. Majoritatea oamenilor menţionează faptul că, atunci cînd, în cele din urmă, renunţă la control, primesc fără nici un efort tot ceea ce înainte eul lor se temea să nu piardă. Desigur, este posibil şi să primească mai mult chiar decît ar fi putut bănui eul lor că există. Nu limita Divinitatea presupunînd că ştii mai multe despre ceea ce este în interesul tău fundamental.

           

Scopul sufletului la nivelul celei de-a şaptea chakre

Pînă conştientizăm cea de-a şaptea chakră, folosim numeroase metode pentru a pătrunde în domeniul spiritual. De îndată ce ne armonizăm cu Divinitatea, toate formele de viaţă constituie o cale spirituală. Ai nevoie de aceste metode pînă reuşeşti, însă, după ce stabileşti o relaţie armonioasă cu Divinitatea (conștientizezi identitatea cu Dumnezeu), deja ţi-ai atins scopul, astfel încît nevoia de a face eforturi în acest sens scade. Scopul tău este acela de a arăta care este calea înapoi la viaţă. Căile spirituale învaţă renunţarea la aspectele materiale, în favoarea conştiinţei divine. De fapt recomandarea se referă la a ne detașa de lucrurile materiale, nu neaparat de a renunța la ele. Problema nu constă în faptul că deții lucruri materiale, că ești bogat, ci în eventualul atașament pe care îl ai față de lucrurile pe care le deții. Dacă ai o atitudine corectă, detașată, orice ai face devine un lucru spiritual, totul devine o practică spirituală.

 

 

[fragment din cartea „Chakra adevărata energie a vieții” – David Pond]