VISHUDDHA CHAKRA – Chakra Gatului

VISHUDDHA CHAKRA – Glasul expresiei creatoare

Culoare: azuriu (albastru)

Cristale : celestit, acvamarin şi crisocol

Localizare: la baza gîului

 

Pe măsură ce te deschizi către a cincea chakră, înveţi tot mai mult să-ţi accepţi originalitatea, oricare ar fi forma ei de mani­festare. Nu-i este dat oricui să fie artist, însă oricine îşi poate stimula creativitatea, beneficiind astfel de pe urma exprimării sale. Fie că este vorba despre artele frumoase, despre carieră sau despre întemeierea unei familii, creativitatea e la îndemîna oricui. Prima etapă pe calea însuşirii adevăratei tale naturi poate fi o călătorie plină de surprize, pînă vei învăţa să te detaşezi de părerile pe care ceilalţi le au despre tine. Deschiderea către această dimensiune începe cu autoacceptarea propriei unicităţi.

Rolul fundamental al chakrei gîtului este să-ţi descopere vocea şi să dea glas adevărului tău. Nu este vorba despre vocea ta fizică, ci despre locul din interiorul tău de unde porneşte vorbirea. Pentru a-ţi descoperi adevărata voce, trebuie să fii dispus să pui sub semnul întrebării toate convingerile tale anterioare. Ai putea să renunţi la multe dintre lucrurile pe care înainte le considerai ca fiind adevărate, dar mai întîi trebuie să parcurgi un profund proces de analizare, pentru a le stabili valabilitatea. În caz contrar, ai putea avea impresia că ai o minte deschisă, cînd, de fapt, nu faci decît să-ţi afirmi propriile opinii.

Image result for vishuddha chakra

Chakra a cincea este dominată de acele facultăţi mentale superioare care permit detaşarea, observarea şi, în cele din urmă, sintetizarea diverselor opinii asupra vieţii. Experimentînd aceste convingeri diferite, ajungi să conştientizezi impactul lor asupra propriei experienţe. Familiarizarea cu diferite opinii de natură religioasă şi culturală îţi permite să-ţi influenţezi viaţa în mod creativ, prin modificarea şi extinderea conştientă a propriilor convingeri. Aceasta duce la impulsul de a afla şi exprima propriul şi unicul tău adevăr.

A cincea chakră te îndeamnă să te manifeşti într-un mod creator. Este creativitatea la un nivel superior al minţii. Dacă intuiţia personală se amestecă şi interacţionează cu înţelep­ciunea colectivă, în schimb creativitatea este înnăscută. Ne gîndim la voce şi la vorbire, însă expresia de sine este o formulare mai potrivită, fiindcă acest nivel de creativitate nu se limitează, desigur, la cuvîntul rostit. Scrisul, pictura, dansul, muzica, gîndirea şi numeroase alte forme de exprimare creatoare devin posibile la nivelul acestei chakre.

O dată cu deschiderea către a cincea chakră, se manifestă o accelerare a energiei. Aceasta e percepută mai întîi ca un fel de nervozitate, o anxietate necontrolată care îţi creează o stare nervoasă şi te face să-ţi pui întrebări cu privire la viaţa ta. Mulţi dintre cei care au abordat chakra a cincea fără o pregătire şi o stabilitate corespunzătoare suferă atacuri de panică, au ticuri nervoase sau simt că energie le scapă de sub control. Conştientizarea faptului că energia nu este sub control constituie cheia procesului de armonizare cu ea.

Să folosim imaginea unui surfer ce „călăreşte” cel mai mare val din viaţa lui. El nu speră ca valul să se domolească; poate fie să ajungă deasupra lui şi să-l „călărească”, fie să aterizeze pe plajă cu picioarele în sus – dar nu poate domoli valul. La fel stau lucrurile şi cu valul de energie al celei de-a cincea chakre – nu speri să-l poţi domoli. Pur şi simplu, este aşa cum este – aşa încît, pînă la urmă, orice încercare de a domoli energia e sortită eşecului. Soluţia este să te urci pe val. Absoarbe din plin energia şi simte cum urci pe creasta valului şi-l „călăreşti”.

Informaţia este codificată în energie – aşa încît, dacă poţi controla valul, în minte îţi apar incredibile „străfulgerări” de informaţii. Inteligenţa ta individuală se amestecă şi interac­ţionează cu înţelepciunea colectivă – izvorul creativităţii. Cînd te uneşti cu înţelepciunea colectivă, adeseori pot apărea intuiţii magice şi începi să afli lucruri pe care nu ai fi putut să le afli altfel. Acesta este momentul creativităţii – care naşte intuiţiile, în acest moment eşti în graţiile muzelor şi simţi atingerea inspiraţiei lor.

Faptul că creativitatea se naşte în colectiv este scos în evi­denţă dacă observi cîte idei creatoare ai avut şi care totuşi nu te-au influenţat. De cîte ori ai văzut că ideile tale au acţionat asupra altcuiva ? Mergi mai departe şi nu scrie acea carte pe care eşti inspirat să o scrii – o vei putea citi anul viitor, scrisă de altcineva. Corect?

Avînd în vedere că a cincea chakră este localizată în gît înseamnă că trebuie să înveţi să rosteşti adevărul tău personal, aşa cum îl ştii. E nevoie de curaj pentru a exprima un punct de vedere nepopular, dar acesta este, desigur, rezultatul stimulării chakrei gîtului. Acest centru energetic intervine atunci cînd eşti într-un grup de prieteni, purtaţi o discuţie aprinsă, iar tu ai o idee – şi nu ştii dacă să-ţi spui sau nu părerea. Cînd acest centru este integrat, renunţi să-ţi mai pui problema valorii opiniei tale (a se citi: afecţiuni personale ale chakrei inferioare) şi te alături raţiunii grupului, exprimîndu-ţi propriile idei.

La seminarii, le spun oamenilor să vorbească cu voce tare atunci cînd le vine cîte o idee. Stimulez raţiunea grupului cu aceste prezentări şi sunt încîntat atunci noi intuiţii iau naştere în rîndul audienţei. Întotdeauna mă uimeşte faptul că după discuţie, în mod invariabil, cineva vine şi vorbeşte despre o idee care i-a venit în timpul discuţiei. Nu a împărtăşit gîndul în momentul magic, dar a vrut să-mi spună la ce s-a gîndit. Ideea neexpri­mată este adesea o piesă care şi-a făcut simţită absenţa în timpul discuţiei, cînd s-ar fi putut dovedi foarte utilă – dar, oferită ulterior, este mai curînd un comentariu decît o contribuţie.

Faptul că te ştii la nivelul celei de-a cincea chakre este semnificativ diferit de a te şti la nivelul celei de-a treia. A treia chakră este legată de stăpînirea de sine, de o cunoaştere de sine strategică ce, combinată cu voinţa personală, transformă calea de afirmare a sinelui. Autocunoaşterea de la nivelul celei de-a cincea chakră înseamnă să-ţi cunoşti tendinţele şi trăsăturile de caracter destul de bine pentru a ieşi din tipare şi a permite totuşi ca mintea pură, eliberată să strălucească. Pentru aceasta, trebuie să crezi că dacă dai atenţia cuvenită acestei voci va fi în interesul tău. Fără această convingere, încerci să controlezi informaţia în interesul tău, transformîndu-se imediat într-un eveniment al celei de-a treia chakre.

 

Perspectiva creatoare

Înălţarea la a cincea chakră este un alt salt cuantic la nivelul conştiinţei. Este prima dintre chakrele superioare, reprezentînd o combinaţie între conştiinţa individuală şi cea universală. Per­spectiva celei de-a cincea chakre permite o gîndire inovatoare – cercetarea vieţii dintr-o nouă perspectivă, mai degrabă decît o cunoaştere bazată pe prejudecăţi. Din acest punct de vedere, nu eşti nici „capitalist”, nici „comunist”, nici vreun alt „-ist”. Pur şi simplu, alegi să iei toate hotărîrile pe baza propriei tale perspective independente.

Formîndu-ţi o concepţie unică despre lume, îi provoci pe ceilalţi să facă acelaşi lucru. Prejudecăţile oamenilor te plictisesc, aşa încît îi provoci pe ceilalţi să-şi reconsidere punctul de vedere.

Concepţia ta independentă despre lume îţi permite să priveşti marile religii şi curentele filosofice de pe o poziţie ce transcende credinţele tale culturale. Începi să devii universalist, în stare să vezi frumuseţea în toate religiile şi manifestările culturale. Şi, neavînd un punct de vedere pe care să-l aperi, nu eşti ameninţat de opinii contrare şi poţi rămîne deschis faţă de multe căi ale vieţii.

Percepţia pătrunzătoare, combinată cu o deschidere către multe tipuri de convingeri, îţi oferă intuiţii ascuţite. Devii un canal pentru raţiunea universală – ceea ce-ţi permite să ajungi la miezul lucrurilor, şi nu să bîjbîi în jurul lor. Din această perspectivă, te uneşti cu un concept sau cu o situaţie, iar intuiţiile mai curînd se nasc din experienţă decît sînt impuse acesteia. Aceasta este diferenţa creatoare.

 

Expresia dezechilibrată a creativităţii

O a cincea chakră dezechilibrată este tipică pentru persoana care şi-a conştientizat dreptul la o gîndire independentă, dar fără să-şi disciplineze exprimarea. Dacă acesta este şi cazul tău înseamnă că întotdeauna eşti împotriva părerilor celorlalţi, doar pentru că „ai acest drept”. Dacă toţi spun „da”, tu spui „nu”. Eşti acaparat de lupta pentru dreptul tău de a fi liber. Nevoia de a-ţi copleşi opoziţia în loc să-ţi verifici propriile opinii ţi se pare îndreptăţită, astfel încît cauţi, la nesfîrşit, diferite prilejuri de a dovedi că ai dreptate. Devii nonconformist ca reacţie împotriva celorlalţi, în loc să fii nonconformist ca manifestare deschisă a sinelui.

Cînd stimulezi iniţial acest centru energetic, este firesc să te răzvrăteşti faţă de convingerile consensuale ce ţin de cultură, însă problemele apar în caz că eul tău se ataşează de opiniile alternative pe care te-ai fixat de la început. Procesul îngheaţă. Caracterul defensiv devine dominant, se instalează rigiditatea noilor tale convingeri. Dacă te cramponezi de ideile tale şi, în acelaşi timp, cauţi să obţii acordul celorlalţi asupra acestor opinii, poţi să te aştepţi la o confruntare. Nevoia de a dovedi justeţea opiniilor tale provoacă la ceilalţi susţinerea părerilor proprii.

Cînd convingerile tale cuprind chakrele superioare, apar probleme. Dacă te ataşezi de un punct de vedere oarecare, alternativ sau convenţional, mintea nu trăieşte libertatea. Un exemplu extrem ar fi acela al fanaticului. În cele din urmă, îţi dai seama că lupta pentru dreptul de a fi liber nu are sens – să ceri aprobare pentru a nu avea nevoie de aprobarea altcuiva? Să ceri permisiunea de a nu cere permisiune? Seamănă mai curînd cu un banc sec. Cînd, în cele din urmă, înţelegi gluma, renunţi la nevoia permanentă de a fi pus la încercare în acest domeniu şi poţi continua exprimarea de sine. Cînd îţi exprimi dreptul de a fi independent, elimini o energie foarte diferită decît dacă ai căuta să-ţi dovedeşti acest drept.

În mod ideal, această revoltă împotriva unei mentalităţi consensuale schimbă atît propriile tale opinii, cît şi pe ale celorlalţi, ceea ce-ţi permite să rămîi deschis faţă de procesul descoperirii. Această „prismă a descoperirii” îţi permite să vezi toate adevărurile ca fiind relative la ceea ce se ştie în mod obişnuit şi, drept urmare, rămîi mereu dornic să înveţi mai mult. Copiii par să fie deosebit de deschişi faţă de acest mod creativ de a privi viaţa. Undeva, pe drumul către maturitate, avem tendinţa de a pierde această deschidere, iar echilibrarea celei de-a cincea chakre constituie modalitatea de a recîştiga acest dar.

O altă formă de dezechilibru este creativitatea necorespun­zătoare, ca în decepţie. Exagerarea adevărului constituie o cale de manifestare a sinelui în mod creator; totuşi, de aici nu iese nimic bun. Intenţia ascunsă a exagerării adevărului determină valoarea lui pozitivă sau negativă. Un scriitor sau un povestitor ţese pe marginea adevărului pentru a ilustra un punct de vedere. Şi un mincinos înfrumuseţează adevărul, însă în acest caz motivaţia o constituie un avantaj personal. Nevoile sinelui separat se amestecă cu simpla expresie creatoare a celei de-a cincea chakre.

O formă mai obişnuită de dezechilibru este să nu te poţi exprima deloc. Un sentiment de inadecvare te poate lipsi de capacitatea de a-ţi împărtăşi opiniile. Este ca şi cum ai con­sidera că opiniile şi atitudinile tale sînt lipsite de orice valoare, aşa încît mai bine taci decît să participi la discuţii. Nu este vorba doar despre o ascultare din politeţe, ci efectiv de o incapacitate de a-ţi afirma ideile.

De teama consecinţelor impactului pe care ideile tale l-ar putea avea asupra celorlalţi, îţi manifeşti reţinerea, ceea ce determină sentimente de neadaptare, simţindu-te, de cele mai multe ori, un intrus. Ai conştientizat gîndirea independentă, însă nu ai acceptat responsabilitatea de a restitui colectivului. Cînd vei învăţa să îţi susţii părerile, vei trăi senzaţia de eliberare. O altă formă de dezechilibru este incapacitatea de a controla energia. Un exemplu ilustrativ în acest sens este tracul de scenă. În această situaţie, mintea ta interacţionează cu raţiunea colectivă a publicului şi trăieşte senzaţia unei prezenţe cople­şitoare a energiei. În mintea gupului constituit de public există o energie cît se poate de reală, concentrată într-adevăr asupra ta. Dezechilibrul apare cînd ţii în interiorul tău această trăire şi încerci să-i reprimi energia. Este imposibil aşa ceva, deoarece, ca şi valul surferului, energia e reală.

Cînd vorbeşti în faţa unui public şi eşti echilibrat la nivelul celei de-a cincea chakre, simţi exact aceeaşi energie – însă, în loc să interiorizezi energia, de fapt, „călăreşti” valul şi redai energia colectivului. Răspunsul individual este ieşirea din „buclă”. Prima reacţie este impulsul pe care primele trei chakre ţi-l dau în direcţia personalizării fiecărei trăiri. În această situaţie, nu te ajută cu nimic să-ţi evaluezi mereu sentimentele. Acumulează energia şi vei pătrunde în mintea grupului – şi probabil că vei exprima cu elocinţă opinii despre care nici măcar nu ştiai că-ţi aparţin!

 

Cum să menţii un nivel echilibrat de creativitate al conştiinţei

Cînd reuşeşti să restabileşti echilibrul celei de-a cincea chakre, te deschizi către intuiţiile iniţiale, privind viaţa întotdeauna cu alţi ochi. Dacă eşti artist, opera ta este originală, creaţie a momentului. Dacă ai o relaţie, intuiţiile tale menţin relaţia respectivă mereu vie şi în continuă dezvoltare. Dacă eşti om de afaceri, îţi vin mereu idei noi şi probabil că vei deveni un întreprinzător de succes. Indiferent de condiţia ta socială, dai noi înţelesuri acelor situaţii în care eşti implicat. Aceasta se întîmplă cînd eşti asigurat în ceea ce priveşte identitatea ta creatoare, astfel încît să poţi apela la ea oricînd doreşti, în timp ce menţii capacitatea de a te conforma normelor atunci cînd situaţia o cere. Poţi vedea dincolo de aspectele logice ale vieţii, ceea ce-ţi dă posibilitatea să stabileşti conexiuni abstracte între evenimente ce par să nu aibă nici o legătură. Filosofia, politica şi religia par să fie teme de interes care te ajută să te autodepăşeşti. Te simţi în largul tău atunci cînd îţi împărtăşeşti ideile celorlalţi, chiar dacă nu le poţi susţine cu fapte; şi totuşi, încă nu eşti un atotştiutor, care să nu aibă nimic de învăţat de la ceilalţi.

Această abordare are un efect reconfortant asupra celorlalţi. Eşti în stare să ai o viaţă creatoare, păstrîndu-ţi echilibrul şi în toate celelalte domenii. Probabil că ai ales o cale alternativă, dacă aceasta se potriveşte cu firea ta independentă. Deşi viaţa ta poate fi întru cîtva alternativă, cei din jur tind să-ţi respecte opinia – deoarece văd că ea este eficientă în cazul tău, viaţa ta plină de succese fiind o dovadă clară în acest sens.

În timp ce majoritatea oamenilor manifestă aversiune faţă de energia intensificată a celei de-a cincea chakre, tu ai învăţat să te împaci cu ea. Multe forme de stres şi de anxietate îşi au originea în rezistenţa opusă senzaţiei electrice care are legătură cu acest nivel de conştiinţă.

 

Exerciţiu:

Pentru a restabili echilibrul, concentrează-ţi atenţia asupra respi­raţiei. Energia urmează respiraţia. Concentrează-te asupra calităţii respiraţiei şi vezi ce poţi face pentru a o face mai profundă şi a-i reduce ritmul. Observă ce se întîmplă. Anxietatea se reduce, iar o stare de calm îţi cuprinde în scurt timp întreaga fiinţă.

 

Menţinerea celui de-al cincilea nivel de conştiinţă necesită din partea ta o cunoaştere amănunţită a naturii energiei universale. Este, într-adevăr, un lucru dificil, însă nu poţi înota în apele universale fără a şti nimic despre curenţi. De asemenea, toate celelalte chakre anterioare trebuie să se afle într-o stare de echilibru, astfel încît să nu-ţi atragă conştiinţa la niveluri inferioare. Aceasta îţi permite să te detaşezi de reacţiile personale faţă de experienţe. Începi să foloseşti energia unei situaţii, şi nu simpla ei manifestare.

Avînd în vedere că a cincea chakră se află în gît înseamnă că ea are în mare parte legătură cu exprimarea verbală. Aici, elementul principal este să rosteşti adevărul tău. Pentru a menţine acest nivel de conştiinţă, trebuie ca întotdeauna să-ţi poţi exprima punctul de vedere, chiar dacă nu eşti în concor­danţă cu cei din jur. Nu te interesează dacă părerile tale reflectă sau nu un curent de opinie ori dacă vor fi sau nu acceptate. Prea multe ajustări pentru a fi în concordanţă cu opiniile celorlalţi limitează adevărata expresie a celei de-a cincea chakre. Cea mai înaltă manifestare a unei a cincea chakre integrate este o minte liberă şi independentă, care se cunoaşte pe sine şi nu se simte ameninţată de diferenţe. Este mai presus de un caracter defensiv, fiind astfel în stare să accepte orice idee în mod deschis şi cu simţ critic. Conştiinţa ta, ancorată fiind în realitate, îţi permite să vezi viaţa ca un cîmp de opţiuni – ceea ce duce la naşterea unui punct de vedere filosofic asupra vieţii. Nu este un lucru neobişnuit ca deschiderea către acest nivel al conştiinţei să-ţi limiteze universul social! Mulţi nu se simt în largul lor cu intuiţiile tale şi nici tu nu te simţi bine în diverse situaţii sociale dominate de gînduri meschine. Cu fiecare dintre chakrele superioare, dorinţa ta de a petrece cu folos mai mult timp singur creşte, o dată cu scăderea tolerării activităţilor superficiale.

Chakrele superioare sînt de natură colectivă: ele ne conectează cu cea mai înaltă dimensiune a speciei noastre, purtîndu-ne chiar dincolo de ea. Această unire a perspectivei individuale cu raţiunea colectivă ne transformă într-un izvor de intuiţii crea­toare. Rolul care se degajă ca urmare a unei a cincea chakre integrate este acela de „stimulare”. Îi ajuţi pe oameni să se trezească din gîndirea lor adormită. Intuiţiile tale sînt „rafinate” – îi şochează pe oameni şi-i stimulează să-şi pună sub semnul întrebării propriile puncte de vedere.

Orice cultură are nevoie de voci critice, deoarece această punere sub semnul întrebării face ca societatea să nu stagneze, astfel încît cei care îşi fac auzite vocile critice contribuie la evoluţia culturii. Aceasta este menirea ta după ce activezi chakra gîtului: să-i ajuţi pe ceilalţi ca agent al evoluţiei vieţilor lor.

Rolul tău este acela de a-i stimula pe ceilalţi să-şi descopere adevărata identitate. Oamenii te consideră fascinant, dar şi amuzant. Uneori eşti purtătorul unor mesaje nepopulare, însă nu adopţi o poziţie defensivă faţă de reacţiile celorlalţi la ideile tale. Eşti un om cu idei şi poţi oferi cu uşurinţă alternative la orice situaţie pe care o ai în vedere.

A cincea chakră îşi dovedeşte utilitatea atunci cînd te confrunţi cu situaţii tracasante. Dă-ţi seama că tracul de scenă şi prezenţa pe scenă reprezintă exact aceeaşi energie – diferenţa este determinată doar de modul în care reacţionezi faţă de această energie. În situaţia respectivă există energie, deci nu încerca să o temperezi. În schimb, renunţă la prejudecăţi şi lasă energia să-ţi străbată întreaga fiinţă.

Obişnuiesc să vorbesc în public, aşa încît cunosc foarte bine această dinamică. Întotdeauna cînd m-am aflat în faţa unor grupuri de oameni am simţit o creştere extraordinară de energie. Şi am fost uimit să constat că se făceau comentarii pe marginea emoţiei şi entuziasmului meu, dar nu cu privire la starea mea de nervozitate. Probabil că nu se vedea. Odată mi-am propus să-mi înăbuş energia nervoasă înaintea unei conferinţe. Am folosit tehnici yoga de respiraţie şi meditaţie şi am reuşit să-mi domolesc energia. A fost cel mai plictisitor discurs din cîte am ţinut! Nu am mai simţit intensitatea energiei, dar nici audienţa ! Magia dispăruse. Am jurat că n-am să mai fac nicidată aşa ceva – iar dacă, înaintea unui discurs, nu simt cît de cît o stare de nervozitate sau de teamă, mă prefac că simt!

Dacă îţi vine greu să spui adevărul tău la momentul potrivit, gîndeşte-te la tradiţia „băţului vorbitor”. În multe grupuri încă se mai foloseşte. Cînd ai ceva de spus, cere „băţul vorbitor” – iar cînd îl ai, toţi ceilalţi îţi acordă onoarea cuvenită concentrîndu-şi atenţia asupra spuselor tale. Imaginează-ţi un „băţ vorbitor” invizibil care, în timpul unei discuţii de grup, trece de la unul la altul. Cînd ajunge la tine, îl simţi sub forma unui impuls de a-ţi împărtăşi punctul de vedere. Acordă respectul cuvenit acestui „băţ vorbitor” şi spune-ţi părerea.

Blocajele de creativitate, penele de inspiraţie sînt foarte cunoscute. Însă folosirea celei de-a cincea chakre te ajută să înlături asemenea blocaje. Imaginează-ţi că lucrezi la un proiect de creaţie oarecare şi, la un moment dat, te izbeşti de zidul de energie blocată. Probabil că te-ai concentrat prea mult asupra aspectelor problemei ce te afectează personal (chakra inferioară), ceea ce blochează fluxul de energie universală. Aspiră energia chakrei gîtului şi apoi dă frîu liber creativităţii, fără nici o intervenţie. Mai tîrziu poţi aduce unele modificări – dar deocam­dată, pentru înlăturarea blocajului, las-o „să zburde” în voie. Maestrul spiritual Ram Dass descrie, probabil, cel mai clar stimularea celei de-a cincea chakre. El s-a opus conserva­torismului şi a provocat gîndirea convenţională. Ca şi Richard Alpert, profesor la Harvard, el – împreună cu Timothy Leary – a început să facă experimente cu privire la efectele LSD-ului asupra conştiinţei. A renunţat la cariera universitară şi a plecat în India, unde a găsit în cele din urmă un guru, şi-a descoperit calea vieţii şi a devenit Ram Dass. La o conferinţă ţinută, în vara anului 1984, la Omega Institute cu tema „Cum să-i ajuţi pe cei din jur”, el s-a descris pe sine ca „gură de închiriat pentru conştiinţa colectivă”. Punîndu-şi mereu convingerile sub semnul întrebării şi cercetînd cele mai importante curente religioase şi căi spirituale, el pare să aibă capacitatea de a spune ceea ce mulţi dintre noi ştiu că este adevărat.

 

 

[fragment din cartea „Chakra adevărata energie a vieții” – David Pond]