Actul constitutiv și statutul Asociația Spanda Yoga

Posted by:

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, asa cum acestea au fost modificate până în prezent, de comun acord, HOTĂRÂM înfiinţarea unei ASOCIAŢII, ce are la bază acest act constitutiv şi statutul de funcţionare anexă la prezentul, în următoarele condiţii:

Denumirea asociaţiei este ASOCIAȚIA SPANDA YOGA.

Această denumire se va regăsi în toate înscrisurile care emană de la asociaţie cu prilejul activităţilor realizate. Asociația va folosi următoarea emblemă:

Culorile asociației sunt galben – violet. În lipsa acordului scris exprimat de Consiliul Director, nu este admisă utilizarea indirectă sau directă a denumirii asociației, a abrevierii acesteia sau a emblemei.

Sediul asociaţiei este în Cluj-Napoca, str. Bîrsei, nr. 2, scara 3, etaj 1, ap. 33,  jud. Cluj.

ASOCIAȚIA SPANDA YOGA este persoană juridică cu caracter nepatrimonial, nonprofit,  apolitic și neguvernamental, ce îşi desfăşoară activitatea şi a fost înfiinţată în conformitate cu legile române şi prezentele acte constitutive şi este persoană juridică română de la data înscrierii ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Scopul principal al asociaţiei îl constituie reprezentarea intereselor instructorilor și practicanților diferitelor sisteme spirituale orientale (yoga, taoism, zen, ayurveda etc.), promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzător și alinierea la reglementările internaționale.

 

Obiectivul asociației îl reprezintă promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste după cum urmează:

 1. a) Reprezentarea şi sprijinirea activă a membrilor săi în raport cu autorităţile şi organizaţiile.
 2. b) Eforturi pentru atragerea de categorii suplimentare de populaţie pentru sprijinirea ideatică şi materială a sistemelor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste.
 3. c) Dorinţa de a integra în această asociație orice persoană fizică sau juridică ce practică, promovează și susține practicile spirituale orientale și medicina alternativă naturistă.
 4. d) Implicarea şi participarea la evenimentele şi expoziţiile publice.
 5. e) Sprijinirea şi organizarea de evenimente naţionale şi internaţionale, susținând și sprijinind activitățile altor asociatii din acest domeniu.
 6. f) Popularizarea și formarea unei imagini corecte asupra practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste, precum și desfășurarea activităților spirituale în siguranță.
 7. g) Afilierea, colaborarea sau asocierea la organisme naționale și internaționale din domeniul practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste și a activităților tangente.
 8. h) Organizarea de cursuri și tabere pentru instruirea și perfecționarea teoretică și practică a persoanelor interesate de  practicile spirituale orientale și de medicina alternativă naturistă.
 9. i) Constituirea unui centru de pregătire și documentare în domeniul practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste.
 10. j) Publicarea de materiale specifice periodice sau neperiodice.
 11. k) Promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste ca activitate de masă.

 

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nelimitat.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei, la data constituirii, este de 200 lei (douasute lei), alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori şi este pus la dispoziţia asociaţiei de către aceştia în totalitate.

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt: Adunarea generală, Consiliul director, Preşedintele şi Cenzorul.

Aceste organe îşi vor desfăşura activitatea  în conformitate cu prevederile legale şi statutare, iar cele operaţionale de la data constituirii au următoarea componenţă:

Adunarea generală a asociaţiei este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei – membri fondatori, membri de onoare, membri asociaţi.

 

Consiliul director reprezintă organul care pune în executare hotărârile Adunării generale şi este alcătuit din membri, după cum urmează:

– Oros Danuț Vasile – preşedinte

– Dărăbant Simona Gabriela – vice-președinte/secretar

Cenzorul asociației este desemnat în persoană Giurgiu Horia, cu datele de identificare mai sus arătate.

Preşedintele asociaţiei va deschide conturi la băncile din ţară sau străinătate, având şi drept de semnătură, şi totodată va putea delega o altă persoană pentru a putea avea drept de semnătură în bancă.

În vederea îndeplinirii procedurii de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei şi înscrierea ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, membri fondatori împuternicesc în acest sens pe președintele asociației.

Prezentul act constitutiv a fost redactat și certificat de av. Popa Bogdan din Baroul Cluj, astăzi data certificării, în patru exemplare, din care trei s-au eliberat asociaţilor fondatori și unul pentru mapa avocatului redactor.

 

Daca doresti sa vezi statutul in forma orginala, cu semnaturi da click AICI !

0

About the Author:

  Din aceeași categorie
 • No related posts found.