AJNA CHAKRA – Al treilea ochi – Ochiul viziunii interioare

Posted by:

AJNA CHAKRA – In căutarea transcendenţei

Culoarea: indigo (violet)

Cristale : fluorit, turmalină indigo

Localizare : frunte, deasupra rădăcinii nasului

În rândurile acelor extrem de rare persoane cu Ajna Chakra activat preponderent în mod armonios, se află marile genii exemplare ale planetei, eminenţii scriitori, poeţii inspiraţi, savanţii celebri, iluştrii filozofi, iubitorii plini de abnegaţie ai omenirii, sfinţii şi supraoamenii. Activarea armonioasă a lui Ajna Chakra conferă fiinţei umane trezirea conştiinţei mentale superioare, calm mental, putere de concentrare, inteligenţă, putere de sinteză mentală, capacitate de memorare excepţională.

Trezirea gradată şi deschiderea viziunii lăuntrice sublime la acest nivel înseamnă, de fapt, accesul fiinţei la anumite moduri superioare de conştiinţă pe care le avem fiecare în stare potenţială latentă, dar pe care în prezent, datorită ignoranţei noastre, nici măcar nu ni le putem imagina. Accesul sistematic la aceste planuri superioare ultime de conştiinţă înseamnă evadarea din limitele realităţii noastre efemere şi dureroase ale existenţei de zi cu zi. În plus, aceasta înseamnă evadarea din conceptele limitate ale conştiinţei focalizate preponderent material către trăiri şi fenomene extatice în care realizăm că devenim solidari cu infinitul. Toate acestea înseamnă, de asemenea, depăşirea limitărilor timpului, spaţiului şi cauzalităţii aparent inexorabile.

În concepţia yoghină tradiţională, rolul lui Ajna Chakra în calitatea sa de ochi lăuntric spiritual se manifestă preponderent în integrarea armonioasă a fiinţei în univers. Ajna Chakra este un focar de emisie şi recepţie al energiilor gând, al ideilor, al structurării mentale prin intermediul căruia putem concepe şi înţelege în mod coerent universul subtil mental exterior fiinţei noastre, energiile sale specifice, ajutându-ne astfel să guvernăm „universul nostru lăuntric”. Aşa cum ochii fizici ne ajută să stabilim anumite raporturi cu lucrurile şi fenomenele exterioare, în mod analogic Ajna Chakra ne facilitează şi ne ordonează raporturile cu lucrurile, entităţile şi fenomenele specifice sferelor de manifestare subtilă astrală şi mentală.

Cel care ştie cum să se concentreze în spaţiul din mijlocul frunţii, între sprâncene, la nivelul lui Ajna Chakra, dobândeşte prin focalizare preponderentă la acest nivel o nouă perspectivă asupra principiilor şi conceptelor legate de timp, spaţiu şi cauzalitate. Focalizarea interioară predominantă a conştiinţei la nivelul lui Ajna Chakra conduce fiinţa umană către o treaptă evolutivă extraordinară în care multiplicitatea aparent disparată a fenomenelor şi evenimentelor poate fi simultan percepută într-o viziune intercorelată, armonioasă şi perfect integrată. Starea superioară ideală care caracterizează acest centru de forţă este o trezire a conştiinţei la un nivel de profundă intuiţie şi înţelegere integratoare.

Deschiderea reală a „celui de al treilea ochi” înseamnă îmbinarea echilibrată a analizei şi discriminării, ce caracterizează emisfera cerebrală dreaptă, cu deschiderea şi accesul direct la lumea intuitivă ce caracterizează emisfera cerebrală stângă. Aceasta înseamnă a pune capăt atât intelectualizării sterile, seci, cât şi superstiţiilor sau „presimţirilor” fanteziste; unificarea armonioasă a acestor două moduri de cunoaştere într-un tot unitar.

Pe calea evoluţiei spirituale, aspirantul la desăvârşirea supremă traversează gradat diferite niveluri mentale, numite de marii yoghini: mental obişnuit, mental superior, mental iluminat, mental intuitiv şi supramental. Aceste niveluri diferite corespund unor treziri din ce în ce mai profunde ale conştiinţei şi accesului în planuri din ce în ce mai elevate. De la o viziune fragmentată a realităţii se ajunge gradat la o sublimă privire de ansamblu unificatoare şi reintegratoare. La acest nivel superior, există predominant o stare contaminantă de entuziasm şi fericire, o trezire bruscă la o realitate nouă, în care totul se leagă într-o mare vibraţie de bucurie. În general, accesul la această stare de conştiinţă superioară este însoţit de o înflorire spontană a capacităţilor creatoare. În acest sens, este cunoscut faptul că o trezire şi armonizare a centrului subtil de forţă Ajna Chakra conduce la dobândirea controlului energiilor sexuale (potenţialului creator sexual) corespunzătoare celui de-al doilea nivel, Swadhisthana Chakra.

Viziunea corespunzătoare la nivelul celui de-al şaselea centru de forţă  este globală, unică, divină; fiinţa umană focalizată preponderent la acest nivel priveşte lucrurile, fenomenele şi fiinţele nu doar la suprafaţa lor, ci înglobează în acelaşi timp şi esenţa lor, privindu-le din adevăratul lor centru.

O dorinţă nepotolită de a trăi magia vieţii şi de a-i descoperi sensul (care te impulsionează să trăieşti o realitate transcendentă, dincolo de aspectele cotidiene ale vieţii) este semnul deschi­derii către a şasea chakră. Imaginaţia este vehiculul trans­cendenţei. Calea superioară a folosirii ei duce la inspiraţie şi extaz, în timp ce calea inferioară determină diverse forme de escapism. Însă ambele căi duc la tendinţa de a lăsa în urmă realitatea de zi cu zi şi de a păşi într-o realitate mai vastă.

Este universul imaginilor, mai presus de gîndire. Chakră a cincea reprezintă idei, în timp ce a şasea chakră este percepută ca imagini şi sub forma sentimentului că există o forţă vitală mai vastă, din care şi tu faci parte. Desigur, aspiraţia către transcen­denţă poate fi descoperită în diverse moduri. La cel mai înalt nivel, prin numeroase forme de practici spirituale, putem intra în armonie cu Divinitatea. Nu întotdeauna putem merge la un ashram sau într-un loc din natură cu o puternică încărcătură energetică, însă putem atinge acest nivel de conştiinţă chiar şi în cele mai lumeşti experienţe – capacitatea de a percepe Divinitatea în fiecare lucru. De asemenea, putem apela la această inspiraţie şi prin intermediul unor activităţi creatoare, cum ar fi exprimarea artistică, sau prin intermediul unei legături magice cu natura. Pentru mulţi oameni, o cale mai puţin elevată de transcendere este privitul la televizor – şi chiar funcţionează. Nu este neapărat o activitate creatoare, însă te ajută într-adevăr să evadezi din realitatea de zi cu zi. Aici, pericolul firesc este să-ţi pierzi capacitatea de a crea acest spaţiu în propria ta fiinţă. Îţi sacrifici capacitatea de a transcende pentru a te pierde în distracţii. Escapismul prin fantezie este o zonă neutră – e o modalitate destul de obişnuită, supărătoare doar în caz de exces. Cele mai de jos impulsuri spre transcendere pot fi găsite în droguri şi alcool, în decepţie, minciună şi o viaţă deformată de iluzii.

A şasea chakră ne poartă într-un loc ce transcende realitatea limitată a simţurilor noastre. Este nevoie de maturitate spirituală şi disciplină creatoare pentru a-ţi păstra echilibrul la nivelul celei de-a şasea chakre.

Voinţa normală a eului (ego-ului) există la nivelul celei de-a treia chakre, fiind astfel personală. Cînd eşti obosit şi totuşi mai ai două ore de muncă, iar tu vrei pur şi simplu să continui, chakra a treia este cea care îţi dă putere. Însă ai şi o voinţă spirituală. Dacă voinţa personală controlează activităţile corpului şi ale minţii, voinţa spirituală se concentrează asupra activităţilor spiritului. La fel cum pentru antrenarea corpului trebuie stimulată voinţa fizică, pentru antrenarea spiritului trebuie activată voinţa spirituală.

Pentru a reflecta asupra tendinţelor tale fireşti, ai nevoie de un punct de referinţă la nivelul conştiinţei. Trebuie să aduni şi să sintetizezi toate aspectele divergente ale fiinţei tale şi să le reuneşti într-o perspectivă unică a conştiinţei. Scopul este acela de a crea un punct de referinţă care să reflecte chiar şi implicarea ta în viaţă, aşa cum se desfăşoară ea. Ideea este „să fii în lume, dar să nu aparţii lumii”.

Imagistica direcţionată sau vizualizarea creatoare este metoda de a pluti în universul de dincolo de sine. Fii prudent în cazul unei atitudini critice – „Aşa ceva nu se poate”, „Este numai imaginaţia mea” etc. Această îndoială este ca un paznic ce te aduce din nou cu picioarele pe pămînt. Trebuie să înveţi cum să potoleşti această voce, şi anume cu ajutorul voinţei spirituale, prin abaterea atenţiei de la atitudinea critică şi direcţionarea ei către centrul calm, liniştit unde se naşte inspiraţia.

Cunoaşterea darului celei de-a şasea chakre este trăită sub forma unui sentiment cu privire la raportul, armonios sau nu, dintre calea obişnuită şi adevărata ta cale. Dacă eşti într-o stare de armonie, poţi simţi atracţia flexibilă a curenţilor magnetici subtili ai adevăratei tale căi. Dobîndeşti abilitatea de a percepe şi interpreta prevestirile pe care ţi le trimite ca mesaje forţa vitală mai amplă. Cînd ţi se oferă posibilitatea unei alegeri, pur şi simplu poţi simţi dacă există sau nu acea conexiune flexibilă – ceea ce îţi spune dacă alegerea respectivă corespunde adevăratei tale căi.

Fără voinţa spirituală care să o susţină, imaginaţia dă naştere unor trăiri aleatorii de teamă şi de credinţă. Unii stăruiesc în aceste temeri, care acţionează ca paznici ai porţii, ferindu-i de pogrese ulterioare. Emoţia creată de teamă domină conştiinţa omului, astfel încît există în jurul nostru numeroase asemenea trăiri. Trebuie să ştii cum să risipeşti frica folosind voinţa spirituală pentru a te feri de această energie, îndreptîndu-te spre lumina credinţei.

Este un proces uşor de descris, însă greu de controlat. Avem prea puţină educaţie culturală pentru a ne angaja voinţa spirituală. De fapt, cultura noastră pare să promoveze frica. Multe dintre religiile lumii promovează activ ideea că viaţa aceasta este o cădere din harul divin, că în lumea de apoi va fi mult mai bine şi că fără protecţia religiei ai putea să ajungi în iad. Este evident că aceste învăţături mizează pe frică.

Chiar dacă tu personal nu crezi în aceste doctrine religioase, eşti totuşi nevoit să le iei în considerare atunci cînd te confrunţi cu niveluri colective ale realităţii. Toate chakrele superioare se leagă de conştiinţa colectivă, astfel încît înţelegerea impactului acestor credinţe colective este similară cu informarea asupra curenţilor unui curs de apă înainte de a pleca într-o călătorie cu barca. Înţelegînd natura credinţelor colective, poţi fi pregătit pentru curenţii pe care va trebui să-i înfrunţi cînd vei naviga la acest nivel de conştiinţă. Trebuie să învingi energia densă a fricii pentru a atinge vibraţia superioară a credinţei.

O altă caracteristică principală a acestui nivel de conştiinţă este faptul că te ajută să conştientizezi existenţa unei realităţi mai ample, constituind o sursă inepuizabilă de energie. Tao sau Calea misticismului oriental, imaginat ca un curs al vieţii din care toţi facem parte, devine o realitate palpabilă. Dacă la nivelul chakrelor inferioare credinţa într-o realitate mai vastă era un sistem de convingeri, la acest nivel ea devine o „trăire”. Eşti în stare să percepi lucrarea Divinităţii şi să te armonizezi cu ea.

 

Perspectiva transcendentului

Cînd cineva se înalţă la nivelul celei de-a şasea chakre – sau nivelul de conştiinţă al celui de-al „treilea ochi” -, se naşte capa­citatea de transcendere a polarităţii. Înainte de a te deschide către acest centru energetic, norma o constituie polaritatea: corect sau greşit, bine sau rău… în cazul unor diferenţe de opinii, unul trebuie să aibă dreptate, iar celălalt nu. Începînd cu al şaselea centru al conştiinţei, te înalţi mai presus de polaritate şi vezi viaţa dintr-o altă perspectivă, care le include pe toate celelalte. Este „starea unificatoare a conştiinţei”, la nivelul căreia toate aspectele sînt tot atîtea manifestări ale Marelui Spirit Unic. Trăirea extazului însoţeşte această perspectivă. N-au mai rămas prea multe lucruri care să te agaseze sau să te surprindă, de vreme ce percepţia ta asupra vieţii transcende şi include toate polarităţile. Contemplarea vieţii prin prisma celei de-a şasea chakre îţi permite să simţi cum o realitate mai vastă se manifestă dincolo de voinţa ta individuală. Simţi curenţii unei mai mari forţe vitale. Majoritatea tradiţiilor spirituale te încurajează să-ţi dezvolţi perspectiva celei de-a şasea chakre. Misticii creştini îi spun „Mărturisitorul” ; J. Krishnamurti o numeşte „Observatorul detaşat”, iar budiştii – punctul de „înţelegere”. Dezvolţi acel punct al conştiinţei care îţi poate observa propria ta fiinţă, fie şi în acţiune – eşti implicat şi, în acelaşi timp, conştientizezi implicarea.

Această perspectivă asupra vieţii este foarte bine descrisă drept calea Tao (Lao Tzu, Tao-te-king), prezentată pur şi simplu drept curgere a amplei forţe vitale din care facem şi noi parte. O dată ce percepi această interacţiune între forţa ta vitală şi cea universală, credinţa ta îşi sporeşte tăria. Tao este invizibil, însă absolut perceptibil dacă eşti în armonie cu el. Şi, cu cît te armonizezi mai bine cu el, cu atît mai mult viaţa ta pare să evolueze fără nici un efort, ca şi cum ai fi purtat de un curent nevăzut.

Cînd urmezi Tao, afli calea acţiunii fără efort. Expresia „Fără să faci nimic, nu lăsa nimic nefăcut” exprimă foarte bine acest lucru. Pentru raţiunea noastră personală, oricum le-ai lua, cuvintele de mai sus nu au nici un sens. Perspectiva celei de-a şasea chakre îţi permite să pătrunzi în activitatea deja efectuată, în loc să te apuci să o faci. Eşti în stare să interacţionezi cu sarcina înfăptuită prin intermediul tău, mai degrabă decît să-ţi impui propria voinţă asupra situaţiei. Această distincţie subtilă este dată de esenţa căii „acţiunii fără efort”.

Pentru cei care au descoperit dimensiunea creatoare a celei de-a şasea chakre, absorbirea în procesul creator devine formă de veneraţie, acţionînd şi în sensul păstrării unei armonii cu inspi­raţia. Pentru cei care iubesc natura, această absorbire şi renun­ţare se produc în mijlocul naturii şi devin forma lor de venerare.

 

Expresia dezechilibrată a transcendenţei

Dezechilibrul celei de-a şasea chakre creează o viziune distorsionată. Aceasta determină o pseudo-experienţă a celui de-al „treilea ochi” şi o percepere alterată a realităţii, însă distor­sionată. Este posibilă, de asemenea, experimentarea unei viziuni distorsionate şi fără utilizarea de stimulente. În cel mai carac­teristic mod, aceasta se întîmplă dacă nu ţi-ai însuşit lecţiile chakrelor anterioare.

Urmările acestei distorsiuni pot fi diverse, de la credinţa în superioritatea sinelui faţă de toţi ceilalţi la ataşamentul faţă de crucea pe care trebuie să ţi-o porţi şi de care nimeni altcineva nu este conştient. În ambele cazuri, influenţa individualităţii încă se mai amestecă cu simpla trăire a recunoaşterii Divinităţii în toate formele vieţii.

Ce nu face parte din întreg? Orice formă de exclusivism nu poate alcătui un întreg – astfel, în mod evident, adoptarea oricărei religii sau doctrine ca unică posesoare a adevărului mai curînd limitează decît lărgeşte perspectiva. Chiar şi convin­gerile şi tendinţele personale trebuie identificate şi depăşite pentru a avea o clară perspectivă transcendentală. Conştien­tizarea excesivă a nivelului tău şi al celorlalţi de dezvoltare spirituală poate indica, de asemenea, un dezechilibru – i.e. „Eu practic yoga, ea însă nu – înseamnă că sînt mai evoluat spiritual decît ea”. Dezvoltarea spirituală nu este o întrecere.

Sentimentul de vinovăţie este o altă manifestare a unei a şasea chakre aflate în stare de dezechilibru. În mod obişnuit, acesta împiedică credinţa filosofică/religioasă de la nivelul celei de-a cincea chakre care mai determină încă o gîndire duală. Între fiinţă şi Divinitate există o distincţie care îţi dă un sen­timent de nimicnicie. Şi aici, sentimentul distinct, personal al sinelui intervine unde nu trebuie şi readuce atenţia asupra eului – eul în nimicnicia lui, însă acelaşi eu.

Cauza tuturor suferinţelor este separarea de Divinitate (mai exact senzația separării, pentru că la modul real, în permanență, noi suntem identici cu Dumnezeu, doar ca nu suntem conștienți de asta). Rolul suferinţei este acela de a te avertiza atunci cînd te afli pe o cale greşită, incompatibilă cu această energie. Dă ascultare avertismentului făgăduindu-ţi să te armonizezi cu leacul tuturor suferinţelor – legătura cu Divinitatea. Găseşte-o în felul tău, dar găseşte-o.

A fi „împrăştiat” este o altă distorsiune evidentă din acest punct de vedere. Te uneşti cu infinitul, dar în momente şi moduri nepotrivite. În această condiţie, eşti în stare să-ţi creezi acel punct lăuntric de referinţă care monitorizează interacţiunea ta cu viaţa – dar, aflîndu-te în stare de dezechilibru, nu poţi interacţiona în mod conştient cu realitatea normală. Primul exemplu îl constituie cei care pur şi simplu apelează la droguri pentru a-şi deschide acest centru energetic. În timp ce se află sub influenţa drogului, ei sînt în stare să contemple viaţa cu detaşare, însă cei din jur nu reuşesc să-i înţeleagă şi, de cele mai multe ori, nu sînt dispuşi să intre în relaţie cu ei.

Fantazarea sexuală obsesivă determină deformarea percepţiei – un exemplu al modului în care dezechilibrul la nivelul unei chakre inferioare influenţează chakrele superioare. Deşi fantazarea ţine în mod clar de a şasea chakră, satisfacţia sexuală determinată de o a doua chakră aflată în dezechilibru stimulează activitatea. Un alt exemplu de dezechilibru al celei de-a şasea chakre este persoana care nu poate distinge ima­ginaţia de realitate – cum ar fi cei ce îşi închipuie existenţa la ceilalţi a unor calităţi de neatins în cazul lor sau apreciază la ceilalţi calităţi pe care ei nici măcar nu le au!

 

Cum să menţii un nivel echilibrat de transcendenţă al conştiinţei

De la nivelul acestei stări de conştiinţă trăieşti beatitudinea perceperii în tot ce te înconjoară a perfecţiunii divine. Este ca şi cum ai fi o celulă de conştiinţă în conştiinţa mai vastă a Mamei Pămînt. Eşti în conexiune cu Tao şi, astfel, îi poţi simţi curenţii şi poţi intra în armonie cu ei. Fiind în armonie cu acest punct de vedere inspirat, vei dobîndi o viaţă de tihnă şi bucurii. Ceilalţi ar putea crede despre tine că eşti medium, însă, de fapt, nu faci decît să urmăreşti curenţii acestei forţe vitale mai comprehensive, putîndu-te adapta astfel diverselor schimbări, ceea ce îţi oferă o intuiţie profetică – cercetînd nivelurile subtile de energie, percepi mişcările energetice înainte ca ele să se manifeste vizibil.

Printr-o activitate lentă, cumpănită şi răbdătoare, ai creat o legătură cu punctul de referinţă lăuntric, ceea ce-ţi permite o analiză obiectivă a interacţiunilor tale cu cei din jur. Abilitatea de a rămîne detaşat în pofida implicării tale îţi oferă înţelep­ciune şi intuiţie în căutarea sensului vieţii.

Fiind echilibrat la nivelul celei de-a şasea chakre, poţi simţi curgerea unei realităţi mai vaste – şi, armonizîndu-te cu ea, intuiţia ta se dezvoltă şi te adaptezi uşor la situaţii pe care nu le poţi controla. Dacă te gîndeşti pur şi simplu cîte aspecte ale vieţii se desfăşoară fără a le putea controla, vei înţelege că dincolo de tine există o forţă vitală – şi vei fi convins că armonizarea cu această forţă este în interesul tău.

Credinţa ta se întăreşte pe măsură ce vezi roadele urmării căii mai presus de sine, deoarece tot ceea ce sinele a dorit anterior pare acum să fie posibil. Fără efort, nevoile tale s-au împlinit, scutindu-te de grija conştientizării forţei vitale mai vaste ce se manifestă în jurul tău. Credinţa nu este fundamentată pe convingere, ea fiind ancorată în trăire. Pari să deţii o ciudată abilitate de a te afla la locul potrivit în momentul potrivit, fără să urmăreşti neapărat acest lucru. Ascultîndu-ţi vocea lăuntrică liniştită, intuiţia îţi permite să percepi semnele ce-ţi dezvăluie calea.

Poţi avea trăiri legate de cea de-a şasea chakră fără a avea o practică spirituală, însă nu poţi menţine acest nivel al con­ştiinţei fără o voinţă spirituală disciplinată. Fără disciplină, „al treilea ochi” conştientizat este pe cît de iluzoriu, pe atît de inspirat, determinînd trăiri transcendentale întîmplătoare, unele bazate pe teamă, altele pe credinţă. Eşti ca o barcă fără vîsle pe această mare a imaginaţiei colective. Pe măsură ce-ţi dezvolţi capacitatea de a-ţi da seama dacă rătăcirile tale îţi intensifică sau îţi epuizează energia, începi să-ţi direcţionezi atenţia spre aspectul inspiraţional. Aceasta este voinţa spirituală.

Pentru direcţionarea atenţiei către acest mod transcendental şi inspirat de a percepe viaţa, este nevoie de exerciţiu. Adesea devine captivant şi mulţi dintre cei care exersează îşi dezvoltă stiluri de viaţă ce le permit o şi mai constantă trăire a legăturii cu Divinitatea. Viaţa în ashram, practica yoga, o viaţă consa­crată religiei sau exerciţiului spiritual, o profundă legătură spirituală cu natura, un mod de viaţă creativ, cu mai multe posibilităţi de a lăsa creativitatea să-ţi străbată fiinţa – sînt exemple de moduri de viaţă caracteristice persoanelor dominate de a şasea chakră.

Învăţînd să-ţi menţii echilibrul la acest nivel al conştiinţei, vei deveni vizionar. Văzînd dincolo de raţiune, dincolo de cuvinte, vezi sub formă de imagini, de intuiţii. Eşti îndrumat de o voce superioară şi le insufli şi celorlalţi dorinţa de a asculta această voce lăuntrică. Nu promovezi vreo doctrină şi nici nu oferi vreo învăţătură deosebită – viziunea ta este mai presus de asemenea distincţii. Învăţătura ta este abilitatea de a trăi într-o linişte sufletească deosebită.

Înălţarea dincolo de polaritate poate fi interpretată ca o abilitate de a te înălţa dincolo de conflict. Conflictul rezultă dintr-o aderare strictă la puncte de vedere conflictuale. Fiind în stare să percepi o realitate mai vastă ce include polarităţile, poţi să te înalţi mai presus de conflicte şi să duci o viaţă liniştită. Chiar şi în mijlocul haosului şi violenţei lumii noastre moderne, deschiderea echilibrată a celui de-al „treilea ochi” îţi permite să aderi la o altă realitate, fără legătură cu nivelurile de conflict.

Conştientizarea unui sens mai profund din spatele tuturor aspectelor concrete ale realităţii ţi se revelează, în acest caz, cu măsură. Îţi adaptezi dorinţele la ceea ce ţi se dezvăluie şi viaţa ta pare binecuvîntată. Magia este ceva obişnuit în viaţa ta. Cel puţin din perspectiva celorlalţi, tot ceea ce faci pare să aibă o aură de miracol. Totuşi, în ceea ce te priveşte, nu faci altceva decît să te armonizezi cu un curent vital mai amplu decît cel individual.

Acest flux energetic dinspre realitatea mai vastă în realitatea individuală a unei persoane este trăit ca inspiraţie, astfel încît abilitatea de a fi inspirat şi de a-i inspira pe ceilalţi sînt beneficii secundare ale acestei armonizări. În mod ciudat, nu „eu” îi inspiră pe ceilalţi. Pentru a recurge la inspiraţie, trebuie să treci dincolo de nivelul de conştiinţă al „eului” distinct. Şi, atunci cînd „eul” intervine şi devii nesigur şi eviţi rolul de a-i ajuta pe ceilalţi, poţi rîde la auzul acelei voci a „eului”. Asigură-1 că, oricum, nu „eul” este cel care urmează să facă treaba! Armo­nizarea cu nivelul de inspiraţie al conştiinţei este cea care îi inspiră pe ceilalţi.

 

Scopul sufletului la nivelul celei de-a şasea chakre

Ţi-ai dezvoltat o înţelepciune care provine dintr-o perspectivă ce transcende polaritatea şi-i poate ajuta pe ceilalţi să vadă semnificaţia mai profundă a situaţiilor din viaţa lor – şi probabil că eşti căutat pentru acest lucru. Perspectiva ta s-a extins în aşa măsură, încît, faţă de majoritatea oamenilor, percepi mult mai multe variabile care-şi exercită influenţa în orice moment. Eşti solicitat să-i ajuţi pe ceilalţi să se deschidă către o perspectivă extinsă a vieţilor şi posibilităţilor lor, ceea ce stimulează în ceilalţi un simţ al viziunii – viziunea că în viaţă există mai mult decît simpla supravieţuire. Le oferi celorlalţi o perspectivă care-i eliberează de vederile limitate asupra realităţii. Ceilalţi ar putea crede despre tine că eşti medium sau intuitiv, iar intuiţia ta este considerată stranie, în comparaţie cu aceea (mult atenuată) a majorităţii oamenilor.

Întotdeauna îi poţi ajuta pe ceilalţi să găsească o cale supe­rioară, mai presus de dilemele lor obişnuite. Perspectiva ta poate fi asemenea unui nectar al zeilor care potoleşte în ceilalţi setea de Divinitate. Devii izvor de înţelepciune spirituală şi poţi vedea legile creaţiei manifestîndu-se sub ochii tăi. Văzînd totul aşa cum este, ca o consecinţă perfectă a celor întîmplate înainte, vezi şi posibilităţile pe care ţi le oferă. Asemenea unui vizionar, te concentrezi mai puţin asupra evenimentelor pe cale să se producă şi mai mult asupra posibilităţilor.

Cînd te simţi pierdut şi debusolat, fără direcţie sau scop, concentrează-te asupra celei de-a şasea chakre şi caută sensul vieţii tale. Învăţători sînt din belşug – le dai atenţie? Caută prevestiri, cere semne, caută direcţia şi interacţiunea cu eul tău superior. Foloseşte divinaţia, cum ar I-Ching, cărţi de tarot, cărţi de magie sau rune, pentru a-ţi găsi direcţia. Folosindu-le într-o manieră sacră, aceste instrumente vor oferi eului tău superior modalitatea de a se exprima faţă de tine.

Stimulează această chakră ascultînd oratori de inspiraţie (direct sau înregistraţi) şi citind lucrări care-ţi întăresc credinţa şi puterea de pătrundere. Cu alte cuvinte, pentru a adăuga mai multă semnificaţie vieţii tale, caută mai multă semnificaţie în viaţa ta. Mergi la surse.

În situaţii conflictuale – conflict lăuntric sau cu ceilalţi -, ai încredere într-o perspectivă transcendentală şi găseşte acea poziţie favorabilă care să-ţi permită perceperea unei realităţi mai vaste, ce cuprinde ambele polarităţi. Fii convins în sufletul tău că există o cale mai presus de polaritate şi apoi încearcă – chiar forţează-te – să găseşti acea perspectivă. Soluţii sînt întotdeauna, iar calea superioară este mereu disponibilă – primul pas este să nu uiţi că există o cale ce transcende conflictul. Să ştii doar că, dacă atingi acea poziţie favorabilă, calea superioară se va dezvălui de la sine.

Cînd eşti abătut şi indispus, învaţă cum să-ţi restabileşti buna dispoziţie. Înţelege nemulţumirea divină aşa cum este ea. Yogananda, unul dintre cei mai mari maeştri spirituali, a scris mult despre nemulţumirea divină. El spunea că mare parte din suferinţa şi necazurile noastre sînt cauzate de separarea de Dumnezeu. Tînjim după legătura divină, însă adeseori credem că altceva ne lipseşte în viaţă. Aceasta este nemulţumirea divină – căutarea greşită a unei legături spirituale ne face să căutăm în viaţa noastră obişnuită ceva ce nu putem găsi acolo. Data viitoare cînd vei fi abătut, reflectează asupra acestui principiu al nemulţumirii divine şi vezi dacă nu cumva căutarea izvorului tău spiritual îţi rezolvă problema.

Exerciţiu:

Meditaţie: stai aşezat sau întins, cu şira spinării dreaptă. Respiră adînc şi lent, pentru a dobîndi o stare de calm. Observă intensificările şi scăderile de energie la fiecare respiraţie, pentru a-ţi concentra atenţia. Cînd ai reuşit să te concentrezi, imaginează-ţi oceanul în toată imensitatea lui. Lasă-te pătruns de senzaţia că eşti parte din această imensitate – nu eşti parte separată, individuală, ci devii una cu această imensitate. Apoi simte cum un val individual se înalţă din ocean. Percepe-1 ca fiind viaţa ta individuală – separată şi distinctă, dar parte din întreg. Vezi înălţarea şi căderea valurilor ca incarnări ale fiinţei tale. Ridicare din ocean – naşterea vieţii tale individuale – doar pentru a cădea, revenind la unitate. Şi totuşi, un alt val se înalţă, o altă incarnare de-a ta se manifestă şi cade din nou, pentru a se uni cu întregul. De cîte ori valul unei vieţi individuale s-a înălţat pentru tine? De cîte ori se va mai înălţa din nou? Simte imensitatea posibilităţilor.

Pe măsură ce simţi înălţarea şi căderea fiecărui val, trăieşte îmbrăţişarea oceanului care te primeşte cu bucurie înapoi. Vizualizează imaginea ca unire cu Divinitatea. Simte compa­siunea Divinităţii, care te primeşte înotdeauna cu bucurie în sînul ei. Vezi cum orice senzaţie de izolare este o iluzie. Valul este încă parte a oceanului, iar oceanul se află în val. Orice senzaţie de izolare este o iluzie – simte legătura ta cu imensitatea veşnică.

[fragment din cartea „Chakra adevărata energie a vieții” – David Pond]

0

About the Author:

  Din aceeași categorie
  • No related posts found.